Depune Declarația


DEPUNE DECLARAȚIA ON-LINE

Potrivit prevederilor art.7 și art.24 alin.(2) din Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiecții declarării care dețin semnătura electronică, pot depune declarația de avere și interese personale în format electronic, prin accesarea declarației on-line și utilizarea îndrumărilor metodologice de mai jos:


 
DECLARAȚIE ON-LINE 

 


ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ОБ ИМУЩЕСТВЕ И  ЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСАХ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ

 


 NOU - GHID PENTRU SUBIECȚII DECLARĂRII PRIVIND DEPUNEREA ONLINE A DECLARAȚIEI DE AVERE ȘI INTERESE PERSONALE


GHIDUL PENTRU PERSOANELE RESPONSABILE DE GESTIONAREA REGISTRULUI ELECTRONIC AL SUBIECȚILOR DECLARĂRII


ACCESEAZĂ PORTALUL COLECTORILOR


Ghid video tutorial privind completarea declarației on-line

 


Ghid video ”pas cu pas” privind completarea declarației on-line 


DEPUNE DECLARȚIA PE SUPORT DE HÂRTIE

FORMULAR DECLARAȚIE RO / RUS

INSTRUCȚIUNEA PRIVIND COMPLETAREA DEACLARAȚIEI RO / RUS

FORMULAR MODEL AL DECLARAȚIEI RO / RUS