Regulamentul cu privire la asigurarea transparenţei

                                               

 

Modul în care ANI asigură transparența în procesul decizional este stipulat în  Regulamentul cu privire la asigurarea transparenței în procesul decizional din cadrul ANI


Mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional este prevăzut de Hotărîrea Guvernului cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional