Concursuri

25 aprilie 2023

Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 7 din 20.04.2023 cu privire la validarea rezultatelor Concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate Textul Hotărârii


20 aprilie 2023

Proces-verbal nr. 1 din 06.04.2023 al Comisiei de soluționare a contestațiilor Textul Procesului-verbal


07 aprilie 2023

Hotărârea nr.6 din 07.04.2023 a Comisiei de organizare a concursului, de elaborare a subiectelor, de verificare a lucrărilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru suplinirea funcției de președinte al ANI Textul Hotărârii


06 aprilie 2023

Hotărârea Comisiei de soluționare a contestațiilor nr.1 din 06.04.2023 Cu privire la soluționarea contestațiilor asupra rezultatelor probei de interviu a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate Textul Hotărârii


31 martie 2023

Hotărârea nr.5 din 31.03.2023 a Comisiei de organizare a concursului, de elaborare a subiectelor, de verificare a lucrărilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru suplinirea funcției de președinte al ANI Textul Hotărârii
Lilian CHIȘCA - video
Lilian CHIȘCA - audio
Alexandru STAVINSCHI - video
Alexandru STAVINSCHI - audio


29 martie 2023

Proces-verbal  nr. 1 al Ședinței Consiliului de Integritate privind soluționarea contestațiilor probei scrise în concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate Textul Procesului-verbal


16 martie 2023

Hotărârea nr.4 din 16.03.2023 a Comisiei de organizare a concursului, de elaborare a subiectelor, de verificare a lucrărilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru suplinirea funcției de președinte al ANI Textul Hotărârii


15 martie 2023

Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 5 din 14.03.2023 cu privire la soluționarea contestațiilor asupra rezultatelor probei scrise a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate Textul Hotărârii


07 martie 2023

ANUNȚUL COMISIEI DE CONCURS

privind rezultatele finale ale probei scrise în concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate.

 

Comisia de concurs anunță despre rezultatele finale a probei scrise a concursului (etapa-I) pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate.

Hotărârea nr. 3 din 06.03.2023 a Comisiei de organizare a concursului, de elaborare a subiectelor, de verificare a lucrărilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru suplinirea funcției de președinte al ANI, se anexează aici.

 


20 februarie 2023

ANUNȚUL CONSILIULUI DE INTEGRITATE

privind organizarea concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate

 

Consiliul de Integritate anunță despre desfășurarea probei scrise a concursului (etapa-I) pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate la data de 03.03.2023, ora 9.00, care va avea loc în cadrul Autorității Naționale de Integritate din mun. Chișinău str. Mitropolitul Gavriil Bănulescu Bodoni 26, etaj 1, sala de ședințe a Consiliului de Integritate.

Hotărârea nr. 2 din 20.02.2023 a Comisiei de organizare a concursului, de elaborare a subiectelor, de verificare a lucrărilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru suplinirea funcției de președinte al ANI, se anexează. Textul Hotărârii

 


22 decembrie 2022

Actele candidaților admiși în concursul pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate

Lilian CHIȘCA

Veaceslav GUȚAN

Alexandru STAVINSCHI


Hotărârea nr.1 din 15.12.2022 a comisiei de organizare a concursului, de elaborare a subiectelor, de verificare a lucrărilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru suplinirea funcției de președinte al ANI Textul Hotărârii


17 noiembrie 2022

ANUNȚ

Consiliul de Integritate organizează și desfășoară concursul

pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate

Detalii aici


10 mai 2022

ANUNȚ

Consiliul de Integritate organizează proba Interviului

pentru selectarea reprezentanților societății civile și al Mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate, la data de 24 mai 2022, ora 15:00

Detalii aici

Rezultatele concursului


 19  aprilie 2022

ANUNȚ

Consiliul de Integritate prelungește perioada de depunere a dosarelor în cadrul  concursului anunțat anterior

pentru selectarea reprezentanților societății civile și al Mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate, începând cu  data de 19 aprilie 2022,  cu termenul limită de până la 03 mai 2022 inclusiv

Detalii aici

 


 

29.03.2022

ANUNȚ

privind organizarea concursului

pentru selectarea reprezentanților societății civile și al Mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate,

cu termenul limită din data de 30.03.2022 - până la 13.04.2022

Textul Anunțului

 

REGULAMENTUL

privind selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic

în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate

Textul Regulamentului 

 

10.06.2020

ANUNŢ

privind organizarea concursului

pentru selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate

Consiliul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate anunță concurs pentru selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate.

Condițiile de participare la concurs:

La funcția de membru reprezentant al societății civile  și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității, este în drept să candideze persoana care întrunește condițiile stabilite la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate:

    a) deține cetățenia Republicii Moldova;
    b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
    c) are studii superioare;
    d) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere;
    e) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    e1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/ 2013 privind evaluarea integrității instituționale;

   f) în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
    g) în privința căreia nu există o hotărâre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;
    h) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfășurat vreo activitate politică;
    i) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;
    j) cunoaște limba de stat;
    k) nu a fost colaborator operativ sau agent sub acoperire al serviciilor de informații, inclusiv informator al acestor servicii pînă în anul 1991.
 l) nu a avut, pînă în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii.

 m) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Persoanele interesate

pot depune personal, la sediul Autorităţii Naţionale de Integritate, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, biroul 202, începând cu 10 iunie 2020, în zilele de luni - vineri, ora 8.00 – 16.00, cu pauză 12.00-12.30, până la 22 iulie inclusiv, dosarul de participare la concurs, care va conține:

 

 1) cererea pentru participare la concurs;

 2) curriculum vitae (CV);

 3) copia buletinului de identitate valabil;

 4) copia sau copiile diplomei de studii superioare sau echivalentul acesteia;

 5) copia carnetului de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă;

 6) scrisoarea de intenție;

 7) scrisoarea de recomandare a organizației din care face parte sau cu care conlucrează sau, după caz, a unei instituții de învățământ superior în care activează;

 8) declarația pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor stabilite la art. 12 alin. (3) lit. e)-h) și k) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele;

 9) cazierul judiciar;

10) certificatul medical de sănătate (forma medicală nr.86 perfectată după data de anunțare a concursului);

11) declarația de integritate, conform anexei la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;

12) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

13) declarația pe propria răspundere de avere și interese personale, conform anexei nr. 1 din Legea nr. 133/2016;

14) declarația pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu membrii Consiliului de Integritate;

Modalitatea depunerii dosarelor:

1) într-o singură copie după original, copia se verifică dacă corespunde originalului la depunere, ultimul se restituie candidatului;

2) în copii autentificate.

DATE DE CONTACT

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 022 820-627, persoana de contact: Veronica Carabut (Luni – Vineri, în intervalul 8.00 – 16.00, cu pauza 12.00-12.30), pe adresa de e-mail: ci@ani.md sau pe site-ul ANI.

Datele, precum şi locațiile de desfășurare a etapelor concursului, urmează a fi comunicate ulterior pe site-ul Autorității Naționale de Integritate.


02.03.2020

ANUNŢ

privind organizarea concursului

pentru selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate

Consiliul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate anunță concurs pentru selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate.

Condițiile de participare la concurs:

La funcția de membru reprezentant al societății civile  și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității, este în drept să candideze persoana care întrunește condițiile stabilite la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate:

    a) deține cetățenia Republicii Moldova;
    b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
    c) are studii superioare;
    d) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de grațiere;
    e) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    e1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/ 2013 privind evaluarea integrității instituționale;

   f) în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
    g) în privința căreia nu există o hotărâre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;
    h) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfășurat vreo activitate politică;
    i) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;
    j) cunoaște limba de stat;
    k) nu a fost colaborator operativ sau agent sub acoperire al serviciilor de informații, inclusiv informator al acestor servicii pînă în anul 1991.
 k) nu a avut, pînă în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii.

 l) nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Persoanele interesate

pot depune personal, la sediul Autorităţii Naţionale de Integritate, mun. Chișinău, str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, 26, biroul 202, începând cu 02 martie 2020, în zilele de luni - vineri, ora 9.00 – 17.00, cu pauză 12.00-13.00, dosarul de participare la concurs, care va conține:

 1) cererea pentru participare la concurs;

 2) curriculum vitae (CV);

 3) copia buletinului de identitate valabil;

 4) copia sau copiile diplomei de studii superioare sau echivalentul acesteia;

 5) copia carnetului de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă;

 6) scrisoarea de intenție;

 7) scrisoarea de recomandare a organizației din care face parte sau cu care conlucrează sau, după caz, a unei instituții de învățământ superior în care activează;

 8) declarația pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor stabilite la art. 12 alin. (3) lit. e)-h) și k) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele;

 9) cazierul judiciar;

10) certificatul medical de sănătate (forma medicală nr.86 perfectată după data de anunțare a concursului);

11) declarația de integritate, conform anexei la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;

12) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

13) declarația pe propria răspundere de avere și interese personale, conform anexei nr. 1 din Legea nr. 133/2016;

14) declarația pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu membrii Consiliului de Integritate;

Modalitatea depunerii dosarelor:

1) într-o singură copie după original, copia se verifică dacă corespunde originalului la depunere, ultimul se restituie candidatului;

2) în copii autentificate.

Termen – limită de depunere a dosarelor – 03 aprilie 2020.

DATE DE CONTACT

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 022 820-627, persoana de contact: Veronica Carabut (Luni – Vineri, în intervalul 9.00 – 17.00, cu pauza 12.00-13.00), pe adresa de e-mail: ci@ani.md sau pe site-ul ANI.

Datele, precum şi locațiile de desfășurare a etapelor concursului, urmează a fi comunicate ulterior pe site-ul Autorității Naționale de Integritate.


09.12.2019

 

ANUNŢ

privind organizarea concursului

pentru selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate

Consiliul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate anunță concurs pentru selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate.

Condițiile de participare la concurs:

La funcția de membru reprezentant al societății civile  și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității, este în drept să candideze persoana care întrunește condițiile stabilite la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate:

    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
    c) are studii superioare; 
    d) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere; 
    e) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;
    e1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/ 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

   f) în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
    g) în privința căreia nu există o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;
    h) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfășurat vreo activitate politică;
    i) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;
    j) cunoaşte limba de stat;
    k) nu a fost colaborator operativ sau agent sub acoperire al serviciilor de informaţii, inclusiv informator al acestor servicii pînă în anul 1991.
    k1) nu a avut, pînă în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii.

 l) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Persoanele interesate pot depune personal,  la sediul Autorităţii Naţionale de Integritate, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, et. 7, biroul 74, începând cu 9 decembrie 2019, în zilele de luni - vineri, ora 9.00 – 17.00cu pauză 12.00-13.00, dosarul de participare la concurs, care va conține:

 1) cererea pentru participare la concurs;

 2) curriculum vitae (CV);

 3) copia buletinului de identitate valabil;

 4) copia sau copiile diplomei de studii superioare sau echivalentul acesteia;

 5) copia carnetului de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă;

 6) scrisoarea de intenție;

 7) scrisoarea de recomandare a organizației din care face parte sau cu care conlucrează sau, după caz, a unei instituții de învățământ superior în care activează;

 8) declarația pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor stabilite la art. 12 alin. (3) lit. e)-h) și k) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele;

 9) cazierul judiciar;

10) certificatul medical de sănătate (forma medicală nr.86 perfectată după data de anunțare a concursului);

11) declarația de integritate, conform anexei la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;

12) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

13) declaraţia pe propria răspundere de avere și interese personale, conform anexei nr. 1 din Legea nr. 133/2016;

14) declarația pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu membrii Consiliului de Integritate;

Modalitatea depunerii dosarelor:

1) într-o singură copie după original, copia se verifică dacă corespunde originalului la depunere, ultimul se restituie candidatului;

2) în copii autentificate.

Termen – limită de depunere a dosarelor – 28 ianuarie 2020.

DATE DE CONTACT

Informații suplimentare se pot obține la telefon 022 820-627, Persoana de contact: Veronica Carabut (Luni – Vineri, în intervalul 9.00 – 17.00, cu pauza 12.00-13.00), pe adresa de e-mail: ci@ani.md sau pe site-ul ANI.

Datele, precum şi locațiile de desfășurare a etapelor concursului, urmează a fi comunicate ulterior pe site-ul Autorității Naționale de Integritate.

Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate


18.07.2019

ANUNŢ

privind organizarea concursului

pentru selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate

Consiliul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate anunță concurs pentru selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate.

Condițiile de participare la concurs:

La funcția de membru reprezentant al societății civile  și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității, este în drept să candideze persoana care întrunește condițiile stabilite la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate:

    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
    c) are studii superioare; 
    d) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere; 
    e) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;
    e1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/ 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

   f) în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
    g) în privința căreia nu există o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;
    h) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfășurat vreo activitate politică;
    i) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;
    j) cunoaşte limba de stat;
    k) nu a fost colaborator operativ sau agent sub acoperire al serviciilor de informaţii, inclusiv informator al acestor servicii pînă în anul 1991.
    k1) nu a avut, pînă în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii.

 l) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Persoanele interesate pot depune personal,  la sediul Autorităţii Naţionale de Integritate, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, et. 4, biroul 407, începând cu 18 iulie 2019, în zilele de luni - vineri, ora 9.00 – 17.00cu pauză 12.00-13.00, dosarul de participare la concurs, care va conține:

 1) cererea pentru participare la concurs;

 2) curriculum vitae (CV);

 3) copia buletinului de identitate valabil;

 4) copia sau copiile diplomei de studii superioare sau echivalentul acesteia;

 5) copia carnetului de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă;

 6) scrisoarea de intenție;

 7) scrisoarea de recomandare a organizației din care face parte sau cu care conlucrează sau, după caz, a unei instituții de învățământ superior în care activează;

 8) declarația pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor stabilite la art. 12 alin. (3) lit. e)-h) și k) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele;

 9) cazierul judiciar;

10) certificatul medical de sănătate (forma medicală nr.86 perfectată după data de anunțare a concursului);

11) declarația de integritate, conform anexei la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;

12) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

13) declaraţia pe propria răspundere de avere și interese personale, conform anexei nr. 1 din Legea nr. 133/2016;

14) declarația pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu membrii Consiliului de Integritate;

Dosarul de participare la concurs, se depune la secretariatul ANI.

În cazul în care acesta nu conține toate actele indicate la pct. 1)-14) se restituie imediat candidatului. Dosarul poate fi depus repetat, dacă au fost înlăturate neajunsurile depistate și dacă nu a expirat termenul pentru depunerea acestuia.

Modalitatea depunerii dosarelor:

1) într-o singură copie după original, copia se verifică dacă corespunde originalului la depunere, ultimul se restituie candidatului;

2) în copii autentificate.

Termen – limită de depunere a dosarelor – 19 august 2019.

DATE DE CONTACT

Informații suplimentare se pot obține la telefon 022 820-627, Persoana de contact: Veronica Carabut (Luni – Vineri, în intervalul 9.00 – 17.00, cu pauza 12.00-13.00), pe adresa de e-mail: ci@ani.md sau pe site-ul ANI.

Datele, precum şi locațiile de desfășurare a etapelor concursului, urmează a fi comunicate ulterior pe site-ul Autorității Naționale de Integritate.

Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate


27.05.2019

ANUNŢ

privind organizarea concursului

pentru selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate

Consiliul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate anunță concurs pentruselectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate.

Condițiile de participare la concurs:

La funcția de membru reprezentant al societății civile  și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității, este în drept să candideze persoana care întrunește condițiile stabilite la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate:

    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
    c) are studii superioare; 
    d) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere; 
    e) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;
    e1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/ 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

   f) în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
    g) în privința căreia nu există o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;
    h) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfășurat vreo activitate politică;
    i) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;
    j) cunoaşte limba de stat;
    k) nu a fost colaborator operativ sau agent sub acoperire al serviciilor de informaţii, inclusiv informator al acestor servicii pînă în anul 1991.
    k1) nu a avut, pînă în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii.

 l) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Persoanele interesate pot depune personal,  la sediul Autorităţii Naţionale de Integritate, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, et. 4, biroul 407, începând cu 03 aprilie 2019, în zilele de luni - vineri, ora 9.00 – 17.00cu pauză 12.00-13.00, dosarul de participare la concurs, care va conține:

 1) cererea pentru participare la concurs;

 2) curriculum vitae (CV);

 3) copia buletinului de identitate valabil;

 4) copia sau copiile diplomei de studii superioare sau echivalentul acesteia;

 5) copia carnetului de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă;

 6) scrisoarea de intenție;

 7) scrisoarea de recomandare a organizației din care face parte sau cu care conlucrează sau, după caz, a unei instituții de învățământ superior în care activează;

 8) declarația pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor stabilite la art. 12 alin. (3) lit. e)-h) și k) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele;

 9) cazierul judiciar;

10) certificatul medical de sănătate (forma medicală nr.86 perfectată după data de anunțare a concursului);

11) declarația de integritate, conform anexei la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;

12) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

13) declaraţia pe propria răspundere de avere și interese personale, conform anexei nr. 1 din Legea nr. 133/2016;

14) declarația pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu membrii Consiliului de Integritate;

Dosarul de participare la concurs, se depune la secretariatul ANI.

În cazul în care acesta nu conține toate actele indicate la pct. 1)-14) se restituie imediat candidatului. Dosarul poate fi depus repetat, dacă au fost înlăturate neajunsurile depistate și dacă nu a expirat termenul pentru depunerea acestuia.

Modalitatea depunerii dosarelor:

1) într-o singură copie după original, copia se verifică dacă corespunde originalului la depunere, ultimul se restituie candidatului;

2) în copii autentificate.

Termen – limită de depunere a dosarelor – 28 iunie 2019.

DATE DE CONTACT

Informații suplimentare se pot obține la telefon 022 820-627, Persoana de contact: Veronica Carabut (Luni – Vineri, în intervalul 9.00 – 17.00, cu pauza 12.00-13.00), pe adresa de e-mail: ci@ani.md sau pe site-ul ANI.

Datele, precum şi locațiile de desfășurare a etapelor concursului, urmează a fi comunicate ulterior pe site-ul Autorității Naționale de Integritate.

Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate


03.04.2019

ANUNŢ

privind organizarea concursului

pentru selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate

Consiliul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate anunță concurs pentruselectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate.

Condițiile de participare la concurs:

La funcția de membru reprezentant al societății civile  și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității, este în drept să candideze persoana care întrunește condițiile stabilite la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate:

    a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
    b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;
    c) are studii superioare; 
    d) nu are antecedente penale, inclusiv stinse, ori care nu a fost absolvită de răspundere sau pedeapsă penală, inclusiv printr-un act de amnistie sau de graţiere; 
    e) nu a fost privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita anumite activități, ca pedeapsă principală sau complementară, printr-o hotărîre judecătorească definitivă;
    e1) nu are, în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri referitoare la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325/ 2013 privind evaluarea integrităţii instituţionale;

   f) în privința căreia nu s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor;
    g) în privința căreia nu există o hotărîre irevocabilă a instanței de judecată prin care s-a dispus confiscarea averii nejustificate;
    h) nu este şi nu a fost în ultimii 2 ani membru al vreunui partid politic, nici nu a desfășurat vreo activitate politică;
    i) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;
    j) cunoaşte limba de stat;
    k) nu a fost colaborator operativ sau agent sub acoperire al serviciilor de informaţii, inclusiv informator al acestor servicii pînă în anul 1991.
    k1) nu a avut, pînă în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii.

 l) nu are interdicția de a ocupa o funcţie publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Persoanele interesate pot depune personal,  la sediul Autorităţii Naţionale de Integritate, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, et. 4, biroul 407, începând cu 03 aprilie 2019, în zilele de luni - vineri, ora 9.00 – 17.00cu pauză 12.00-13.00, dosarul de participare la concurs, care va conține:

 1) cererea pentru participare la concurs;

 2) curriculum vitae (CV);

 3) copia buletinului de identitate valabil;

 4) copia sau copiile diplomei de studii superioare sau echivalentul acesteia;

 5) copia carnetului de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă;

 6) scrisoarea de intenție;

 7) scrisoarea de recomandare a organizației din care face parte sau cu care conlucrează sau, după caz, a unei instituții de învățământ superior în care activează;

 8) declarația pe proprie răspundere privind întrunirea condițiilor stabilite la art. 12 alin. (3) lit. e)-h) și k) din Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate și privind corespunderea copiilor de pe documentele prezentate cu originalele;

 9) cazierul judiciar;

10) certificatul medical de sănătate (forma medicală nr.86 perfectată după data de anunțare a concursului);

11) declarația de integritate, conform anexei la Legea nr. 132/2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate;

12) acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

13) declaraţia pe propria răspundere de avere și interese personale, conform anexei nr. 1 din Legea nr. 133/2016;

14) declarația pe propria răspundere privind interesele personale în raport cu membrii Consiliului de Integritate;

Dosarul de participare la concurs, se depune la secretariatul ANI.

În cazul în care acesta nu conține toate actele indicate la pct. 1)-14) se restituie imediat candidatului. Dosarul poate fi depus repetat, dacă au fost înlăturate neajunsurile depistate și dacă nu a expirat termenul pentru depunerea acestuia.

Modalitatea depunerii dosarelor:

1) într-o singură copie după original, copia se verifică dacă corespunde originalului la depunere, ultimul se restituie candidatului;

2) în copii autentificate.

Termen – limită de depunere a dosarelor – 19 aprilie 2019.

DATE DE CONTACT

Informații suplimentare se pot obține la telefon 022 820-627, Persoana de contact: Veronica Carabut (Luni – Vineri, în intervalul 9.00 – 17.00, cu pauza 12.00-13.00), pe adresa de e-mail: ci@ani.md sau pe site-ul ANI.

Datele, precum şi locațiile de desfășurare a etapelor concursului, urmează a fi comunicate ulterior pe site-ul Autorității Naționale de Integritate.

Regulamentul privind selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate


Urmare a concursului privind suplinirea funcțiilor de conducere ale ANI și în conformitate cu prevederile stipulate în Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Autorității Naționale de Integritate, membrii Consuiliului de Integritate au înaintat către Preșidenție numele învingătorilor în concursul dat:

La funcția de președinte al ANI - dna Antoci Rodica, iar la funcția de vicepreședinte al ANI - dl Chișca lilian.

Ca urmare, la 21 decembrie 2017, Președintele Republicii Moldova a senat Decretul privind numirea dlui Chișca Lilian în funcția de vicepreședinte al ANI, iar la 29 decembrie 2017, Președintele Republicii Moldova a senat Decretul privind numirea dnei Antoci Rodica în funcția de președinte al ANI.


Lista candidaților admiși la concurs
pentru suplinirea funcției de președinte al ANI

În temeiul prevederilor Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Autorității Naționale de Integritate, la 27 noiembrie 2017 membrii Consuiliului de Integritate au admis pentru concursul de suplinire a funcției de președinte al ANI, următoarele personae:

Antoci Rodica, Ministerul Justuţiei, Centrul Național de Expertize Judiciare, şef al Laboratorului de expertize judiciare criminale;

Francisco Talmaci, șef Direcție, Inspecția Financiară, Ministerul Finanțelor;

Chireoglo Lidia, Centrul Naţional Anticorupţie, ofiţer superior de urmărire penală. 

În anexă sunt plasate informațiile (documentele) confirmative despre candidații admiși la concurs, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Autorității Naționale de Integritate.


În cadrul ședintei CI din  27 noiembrie 2017 au fost admise candidaturile celor trei candidați, care au depus dosarelor de participare la concursul de suplinire a  funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate.  A FOST STABILITĂ și data desfășurării probei scrise - 04.12.2017.


În conformitate cu prevederile legislației, urmare a verificărilor efectuate de către SIS și CNA, precum și a procesului de admisibilitate din partea membrilor Consiliului de Integritate a dosarelor depuse de cei trei candidați la funcția de președinte al ANI, aceștea vor putea fi înscriși, sau nu, la concursul pentru funcţia de preşedinte.


Cele două probe desfășurate la ANI pentru suplinirea funcției de vecepreședinte, fiind sumate punctajele acumulate de cei doi candidați, aceștea au obținut următoarele rezultate: Lilian Chișca 47,15 puncte și Francisco Talmaci 48,95 puncte.

Candidatu Francisco Talmaci și-a anunțat retragerea sa din concursul pentru funcția de vicepreședinte al ANI, fapt despre care CI a luat act. Domnul Talmaci sa înscris în concursul pentru funcția de președinte al ANI. 


În perioada 16 octombrie – 06 noiembrie 2017, stabilită pentru depunerea dosarelor de participare la concursul de suplinire a  funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate, au fost depuse dosare din partea a trei candidaţi. Aceștea sunt:

-Antoci Rodica, Ministerul Justuţiei, Centrul Național de Expertize Judiciare, şef al Laboratorului de expertize judiciare criminale;

-Talmaci Francisco, Ministerul Finanţelor, Inspecţia financiară, şef al Direcţiei sinteză, asistenţă juridică şi control;

-Chireoglo Lidia, Centrul Naţional Anticorupţie, ofiţer superior de urmărire penală.


Comisia pentru probade interviu din cadrul Consiliului de Integritate au audiat cei doi candidați la funcția de vicepreședinte al ANI, aceștea susținând proba de inteviu. Ca urmare, Comisia a constatat următoarea situație: candidatul Lilian Chișca a acumulat 24,09 puncte și Francisco Talmaci a acumulat 27,60 puncte. 


La 30 octombrie curent candidații la funcțuia de vecepreședinte al ANI – Lilian Chișca și Francisco Talmaci au suținut proba scrisă.
Urmare a evaluării lucrărilor, acestea fiind: c
andidatul Lilian Chișca a acumulat 22,25 puncte și Francisco Talmaci a acumulat 21,35 puncte.
Perioada depunerii contestațiilor - 2 zile.

Lista candidaților admiși la concurs
pentru suplinirea funcției de vicepreședinte al ANI

În temeiul prevederilor Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Autorității Naționale de Integritate, la 23 octombrie 2017 membrii Consuiliului de Integritate au admis pentru concursul de suplinire a funcției de vicepreședinte al ANI, următoarele personae:

Lilian Chișca, șef Direcție, Autoritatea Națională de Integritate; 

Francisco Talmaci, șef Direcție, Inspecția Financiară, Ministerul Finanțelor.

În anexă sunt plasate informațiile (documentele) confirmative despre candidații admiși la concurs, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Autorității Naționale de Integritate.


ANUNŢ privind organizarea repetată a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorităţii Naţionale de Integritate, perioada depunerii dosarelor este 16 octombrie-06 noiembrie 2017 RO / RU


La 09 octombrie2017 membrii Consiliului de Integritate au decis anunțarea unui nou concurs și lansarea unei noi perioade de depunere a dosarelor pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate. Acest fapt a fost stabilit în Hotărârea Consiliului de Integritate, urmare a faptului că ambii candidați la funcția de președinte ai ANI – dl Teodor Cârnaț și dl Victor Strătilă, nu au susțunut testul la poligraf.


Urmare a celor două probe ale concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate, la 02.10.2017 membrii Consiliului de Integritate au sumat punctajul probei scrise și a celei de interviu astfel, concurenții având următoarele rezultate: Cârnaț Teodor 43,0 puncte și Strătilă Victor 33,9 puncte.


Urmare a probei de interviu desfășurate la 26.09.2017 în cadrul ANI, Comisia pentru proba de interviu din cadrul Consiliului de Integritate a anunțat punctajul final al probei respective. Candidatul Victor Strătilă a acumulat 21,8 puncte și Teodor Cârnaț a acumulat 24,5 puncte. Membrii Consiliului de Integritate vor stabili data când candidații vor susține proba de testare la detectorul comportamentului simulat (poligraf).
 


Societatea civilă vine cu întrebări pentru proba scrisă

La 20 septembrie 2017, din partea Consiliului de Integritate pe adresa electronică a ONG-urilor de profil a fost transmisă solicitarea, în formă de Apel. A fost solicitat formularea și expedierea în adresa secretariatului Autorității Naționale de Integritate (ANI) întrebări formulate pentru candidații la funcțiile de conducere, la proba interviului.

Reieșind din cele menționate mai sus, mai jos sunt redate întrebările formulate din partea societății civile pentru candidații la funcția de președinte al Autorității Naționale de Integritate.

Întrebări pentru proba interviului în cadrul concursului de selectare a conducerii Autorității Naționale de Integritate,
pentru funcția de Președinte

 1. Ce înțelegeți prin calitatea de a fi integru?
 2. Președintele ANI este numit în funcție de Președintele Republicii Moldova. În cazul în care ați fi numit în această funcție, și ați primi o indicație improprie din partea Președintelui RM, cum ați reacționa? Ce acțiuni veți întreprinde?
 3. Dacă veți fi contactat de o persoană cu scopul de a vă cere să exercitați presiuni asupra unui inspector de integritate, cum veți reacționa? Ce acțiuni veți întreprinde?
 4. Ce calități credeți că trebuie să dețină un Inspector de Integritate?
 5. În cazul în care un Inspector de Integritate nu-și îndeplinește obligațiile de serviciu / denotă părtinire într-o anumită cauză, ce măsuri veți lua?
 6. Dacă veți afla că o rudă de a Dvs. are anumite probleme de integritate, ce veți face?
 7. Mandatul de președintelui este de 5 ani. Dacă veți fi selectat, unde / cum vedeți ANI peste 5 ani?
 8. Cum credeți, în Republica Moldova, unde trebuie să fie cea mai mare atenție a autorităților de integritate și de combatere a corupției, asupra corupției mici sau corupției mari?
 9. Cum considerați, aleșii poporului, cei locali sau cei din Parlament, ar trebui să treacă verificări de integritate, spre exemplu, prin prezentarea unor certificate de integritate organelor electorale?
 10. Soluționați următoarea speță din perspectiva legislației curente cu privire la declararea averii și intereselor: un funcționar public indică în declarația de avere și interese personale, printre altele, un apartament de 100m2 în centrul mun. Chișinău, indicând că l-a procurat la un preț de 100,000 lei, prezentând în acest sens contractul de vânzare-cumpărare.
 11. Cui aparține sarcina probațiunii legalității averii dobândite în cadrul verificării efectuate de inspectorul de integritate cu privire la un judecător?

Urmare a evaluării lucrărilor la proba scrisă desfășurate la 14.09.2017 în cadrul ANI, Comisia pentru proba scrisă din cadrul Consiliului de Integritate a anunțat punctajul final al probei respective. Candidatul Victor Strătilă a acumulat 12,1 puncte și Teodor Cârnaț a acumulat 16,1 puncte. Concomitent, a fost anunțată și perioada depunerii contestațiilor – până la 25 septembrie curent, ora 17.00.

Membrii Consiliului de Integritate au decis data probei de interviu – 26 septembrie 2017, ora 15.00.


Lista candidaților admiși la concurs
pentru suplinirea funcției de președinte al ANI

În temeiul prevederilor Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Autorității Naționale de Integritate, la 12 septembrie 2017 membrii Consuiliului de Integritate au admis pentru concursul de suplinire a funcției de președinte al ANI, următoarele personae:

Victor Strătilă, vicepreședinte interimar al ANI;

Teodor Cârnaț, membrul Consiliului Superior al Magistraturii;

Lilian Chișcă, șef de Direcți din cadrul ANI s-a retras din concurs pentru funcția de președinte.

În anexă sunt plasate informațiile (documentele) confirmative despre candidații admiși la concurs, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Autorității Naționale de Integritate.


Lista persoanelor care au depus dosarele la concursul pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Autorității Naţionale de Integritate:

1. Cârnaț Teodor;  2. Donciu Anatolie;  3. Chișca Lilian;  4 Strătilă Victor.


Consiliul de Integritate al Autorității Naționale de Integritate anunță prelungirea cu 10 zile  a perioadei de depunere  a dosarelor de concurs pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Autorității Naţionale de Integritate, începînd cu data de 04 august 2017, fiind publicat acest anunț în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Informaţii suplimentare: 022 820 612

Răspunsul oficial al SIS remis Consiliului de Integritate referitor la candidații la șefia ANI - A I C I. 


Consiliul de Integritate anunță extinderea concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Autorității Naţionale de Integritate, prin modificarea datei – limită de depunere a dosarelor până la 15 mai 2017. Informaţii suplimentare: 022 820 612


ANUNŢ privind organizarea concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Autorităţii Naţionale de Integritate RO / RU

Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai Autorității Naționale de Integritate   RO /RU

APEL către societatea civilă în vederea pregătirii întrebărilor din partea societății civile pentru proba de interviu a candidaților pentru funcțiile de președinte și vicepreședinte ai Autorităţii Naţionale de Integritate


ANI va organiza un concurs complex privind selectarea și numirea inspectorilor de integritate.