Unsprezece deputați și-au achitat amenzile pentru că nu au depus la timp declarația