Depune Declarația


DEPUNE DECLARAȚIA ON-LINE

Potrivit prevederilor art.7 și art.24 alin.(2) din Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiecții declarării care dețin semnătura electronică, pot depune declarația de avere și interese personale în format electronic, prin accesarea declarației on-line și utilizarea îndrumărilor metodologice de mai jos:


 
DECLARAȚIE ON-LINE 

 


REGULAMENT PRIVIND COMPLETAREA DECLARAŢIEI ON-LINE (MODIFICAT)


GHIDUL PENTRU SUBIECȚII DECLARĂRII PRIVIND DEPUNEREA ON-LINE A  D A I P


GHIDUL PENTRU PERSOANELE RESPONSABILE DE GESTIONAREA REGISTRULUI ELECTRONIC AL SUBIECȚILOR DECLARĂRII


ACCESEAZĂ PORTALUL COLECTORILOR


Ghid video tutorial privind completarea declarației on-line

 


Ghid video ”pas cu pas” privind completarea declarației on-line 


DEPUNE DECLARȚIA PE SUPORT DE HÂRTIE

FORMULAR DECLARAȚIE RO / RUS

INSTRUCȚIUNEA PRIVIND COMPLETAREA DEACLARAȚIEI RO / RUS

FORMULAR MODEL AL DECLARAȚIEI RO / RUS