Depune Declarația


DEPUNE DECLARAȚIA ON-LINE

Potrivit prevederilor art.7 și art.24 alin.(2) din Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiecții declarării care dețin semnătura electronică, pot depune declarația de avere și interese personale în format electronic, prin accesarea declarației on-line și utilizarea îndrumărilor metodologice de mai jos:


 
DECLARAȚIE ON-LINE 

 


REGULAMENTUL PRIVIND MODUL DE COMPLETARE A DECLARAŢIEI DE AVERE ŞI INTERESE PERSONALE ÎN FORMĂ ELECTRONICĂ

 


GHIDUL UTILIZATORULUI PENTRU DEPUNEREA DAIP ÎN FORMĂ ELECTRONICĂ


GHID PENTRU PERSOANELE RESPONSABILE DE GESTIONAREA REGISTRULUI ELECTRONIC AL SUBIECȚILOR DECLARĂRII DIN CADRUL INSTITUȚIILOR PUBLICE


ACCESEAZĂ PORTALUL COLECTORILOR


Ghid video tutorial privind completarea declarației on-line

 


Ghid video ”pas cu pas” privind completarea declarației on-line 


DEPUNE DECLARȚIA PE SUPORT DE HÂRTIE

FORMULAR DECLARAȚIE RO / RUS

INSTRUCȚIUNEA PRIVIND COMPLETAREA DEACLARAȚIEI RO / RUS

FORMULAR MODEL AL DECLARAȚIEI RO / RUS