Activitatea judiciară


Activitatea judiciară în cadrul Autorității este realizată de Direcția juridică a ANI, care reprezintă Autoritatea în apărarea actelor de constatare emise de către inspectorii de integritate și contestate de către subiecți în instanța de judecată, precum și alte litigii. Informația relevantă poate fi accesată pe Portalul Național al Instanțelor de Judecată www.instante.justice.md cu vizualizarea informației ample ce ține de litigiile de judecată aflate pe rolul instanțelor naționale unde ANI este parte în proces, după cum urmează: 

- agenda ședințelor și rezultatul ședințelor de judecată;

- hotărârile instanței;

- încheierile instanței;

- cereri și dosare în instanță.

Activitatea juridică ce vizează cauzele contravenționale este asigurată de către Inspectoratul de Integritate care pornește cauze contravenționale și emite procese verbale cu privire la contravenții.