Achiziții

Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru anul 2023

Plan de achiziții pentru anul 2024

Plan de achiziții pentru anul 2023

Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice pentru anul 2022

Necesarul de aprovizionare pentru anul 2023

Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice, semestrul I anul 2022

Plan de achiziții pentru anul 2022 (modificat 11.2022)

Necesarul de aprovizionare pentru anul 2022


Achiziționarea rechizitelor, articolelor de birotică și papetărie. Anunțul de participare.  Specificațiile tehnice și de preț. 


Raport privind monitorizarea contractelor de achiziții publice, anul 2021

Planul de achiziții pentru anul 2022

Necesarul de achiziționat pentru anul 2022

Planul de achiziții modificat pentru anul 2021

Raport de monitorizare III pentru anul 2021

Planul de achiziții modificat pentru anul 2021

Raport de monitorizare II pentru anul 2021

Raport de monitorizare a contractelor pentru primele 6 luni ale anului 2021

Raport de monitorizare a contractelor pentru Trimestrul I, an. 2021

ANUNT DE PARTICIPARE privind achiziționarea diverselor produse alimentare

ANUNT DE PARTICIPARE privind achiziționare de apă potabila purificată

Planul de achiziții pentru anul 2021

Necesarul de achiziționat pentru anul 2021

Darea de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică pentru anul 2020

Planul de achiziții modificat pentru anul 2020

Raport de monitorizare al contractelor pentru anul 2020

Plan de achiziții remodificat pentru anul 2020

Raport cu privire la monitorizarea contractelor pentru semestrul I anul 2020

Contracte de achiziții publice atribuite în semestrul I al anului 2020

INVITAȚIE DE PARTICIPARE privind achiziționarea Serviciilor de elaborare a documentației de proiect privind execuția lucrărilor de restaurare a soclului fațadei, căile de acces și pereților de sprijin exteriori și amenajarea teritoriului

Dare de seamă privind realizarea achizițiilor publice de valoare mică

Planul de achiziții publice pentru anul 2020

Necesarul de aprovizionare pentru anul 2020

Planul de achiziții pentru anul 2019 (actualizat)

Planul de achiziții pentru anul 2019

Planul de achiziții pentru anul 2018


ANUNȚURI


3 septembrie 2019. Autoritatea Națională de Integritate inițiază procedura de tip: CVM privind achiziționarea serviciilor de proiectare și design mobilier.

Anunț de participare


3 septembrie 2019. Autoritatea Națională de Integritate inițiază procedura de tip: CVM privind achiziționarea rechizitelor de birou și produselor de papetărie.

Anunț de participare


3 septembrie 2019. Autoritatea Națională de Integritate inițiază procedura de tip: CVM privind achiziționarea serviciilor editoriale și mărfuri tipografice.

Anunț de participare


17 aprilie 2019. Autoritatea Națională de Integritate lansează licitația deschisă în vederea achiziţionării lucrărilor de „Reparație și Resistematizare a încăperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fațada (D+P+1E), a blocului din str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 26, mun. Chișinău”.
Perioada de depunere a ofertelor: 27 apr 2019, 17:00 - 7 mai 2019, 10:00
Toate datele achiziţiei pot fi consultate pe portalul MTender ID  ocds-b3wdp1-MD-1555506899592 sau pe site-ul ANI, la compartimentul Achiziţii.
Persoana de contact din partea ANI este dl Ilie Şaptefraţ, tel: 022 820 623 sau e-mail: info@ani.md.

Actele necesare le puteți descărca aici.


30 iulie 2018. Autoritatea Națională de Integritate informează despre lansarea repetată a procedurii de achiziții a serviciilor de mentenanță tehnică și operațiuni a sistemului informațional ,,E-Integritate”. Deschiderea ofertelor va avea loc pe 09 august 2018, ora 10:00, la sediul Autorității Naționale de Integritate.

Entitățile interesate se pot informa despre condițiile de participare din caietul de sarcini (nr. 1754-OP/18, Cod CPV 50324100-3, 09.08.2018), accesînd documentele din anexă: Caietul de sarcini și Anunțul de participare, plasate pe pagina oficială web a Autorității Naționale de Integritate www.ani.md, sau numărul de telefon 022 820 624.