Actul de constatare emis în privința Președintelui Curții Constituționale a fost anulat, iar decizia inspectorului de integritate a fost calificată drept ilegală