Regulamente şi formulare


Ordin Nr. 11 din 20.04.2023 cu privire la modificarea ordinului intern nr. 9 din 14 februarie 2022


Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 22 din 08 noiembrie 2022 Privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate


Ordin Nr. 38 din 30.08.2022 cu privire la modificarea ordinului intern nr. 9 din 14 februarie 2022

Metodologia de efectuare a verificării și a controlului averii și a intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor

Ordin Nr.15 din 04.03.2022 cu privire la modificarea ordinului intern nr. 9 din 14 februarie 2022


Conceptul de creare a Registrului de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică

Regulament cu privire la modul de ținere a Registrului de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică


Conceptul de creare a Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale

Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale


Regulamentul cu privire la ordinea de eliberare a certificatelor de integritate,

Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4, Anexa nr.5.


Strategia de comunicare a Autorității Naționale de Integritate


Codul de conduită și etică a angajaților Autorității Naționale de Integritate


Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar al Autorității Naționale de Integritate


Regulamentul cu privire la concursul pentru suplinirea funcţiei de inspector de integritate.   Textul Regulamentului    


Notă: Prezentul Regulament este abrogat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 22 din 08 noiembrie 2022 Privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate

Regulamentul de desfăşurare a concursului pentru suplinirea  funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte al Autorității Naționale de Integritate
 


Regulament privind modul de completare a declaraţiei de avere şi interese personale în formă electronică     Versiunea română          


Formular declaraţie de avere și interese personale

Formular declarație privind declararea conflictelor de interese

Formular model al declaraţiei