Acte de refuz inițiere

Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 207/29 din 09.06.2023 în privința dnei Eugenia Dociu, primar al satului Chetroșica Nouă, raionul Edineț


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 206/03 din 09.06.2023 în privința dnei Polina Condrea, șef al Direcției analiză și actuariat din cadrul Departamentului de Asigurări a Comisiei Naționale a Pieței Financiare


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 205/30 din 09.06.2023 în privința dlui Eugeniu Mogorean, șef al Oficiului Teritorial Edineț al Cancelariei de Stat, Reprezentant al Guvernului în teritoriu


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 204/02 din 09.06.2023 în privința dlui Vitalie Jitariuc, funcționar public cu statut special al IGP al MAI


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale nr. 203/21 din 09.06.2023 în privința dnei Oxana Andrieș, consultant principal al Secretariatului Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică din cadrul Secretariatului Parlamentului RM


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 202/13 din 08.06.2023 în privința dnei Cristina Izman, director-adjunct al Departamentului Asigurări al CNPF


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 201/10 din 08.06.2023 în privința dlui Anastas Rotaru, consilier raional Dondușeni


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 200/27 din 07.06.2023 în privința dlui Veaceslav Banari, vicepreședinte al raionului Dondușeni


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 199/16 din 06.06.2023 în privința dlui Radu Slipenchi, consilier în Consiliul raional Dondușeni


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 198/18 din 05.06.2023 în privința dnei Svetlana Rotaru, vicepreședinte al raionului Dondușeni


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale nr. 197/12 din 31.05.2023 în privința dnei Oxana Barbălat, specialist principal în cadrul Primăriei or. Florești


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și al intereselor personale nr. 196/25 din 31.05.2023 în privința dlui Evgheni Duplava, șef al Secției medicale a Penitenciarului nr. 8 din Bender al Administrației Naționale a Penitenciarelor


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale nr. 195/26 din 31.05.2023 în privința dlui Mihail Papca, ofițer operativ al serviciului de gardă al IP Centru, în cadrul DP a mun. Chișinău


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 194/26 din 31.05.2023 în privința dnei Iulia Vizitiu, director adjunct al IP Liceul Teoretic "Ion Creangă" din satul Rădoaia, raionul Sîngerei


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 193/31 din 31.05.2023 în privința dlui Vitalie Petrov, director al Liceului Teoretic "Ion Creangă" din satul Rădoaia, raionul Sîngerei


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al restricțiilor nr. 192/02 din 31.05.2023 în privința dlui Evgheni Duplava, șef al secției medicale a Penitenciarului nr. 8 din Bender al Administrației Naționale a Penitenciarelor a Ministerului Justiției 


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale nr. 191/27 din 31.05.2023 în privința dlui Mihail Popșoi, deputat în Parlamentul Republicii Moldova


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 190/13 din 29.05.2023 în privința dlui Ion Țurcan, primar al satului Cuizăuca, raionul Rezina


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 189/13 din 29.05.2023 în privința dnei Elena Caranicova, șef al Serviciului Finanțe din cadrul Direcției Situații Excepționale Cahul al IGSU


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 188/02 din 29.05.2023 în privința dnei Angela Durleștean, arhitector-șef al Primăriei or. Durlești


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale nr. 187/26 din 26.05.2023 în privința dlui Vasile Cotelnic, consilier în Consiliul local Volintiri, raionul Ștefan Vodă 


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale nr. 186/18 din 26.05.2023 în privința dlui Igor Bînzari, consilier în cadrul Consiliului municipal Bălți și a dnei Svetlana Bînzari, consilier în cadrul Consiliului municipal Bălți


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 185/19 din 26.05.2023 în privința dnei Ina Mahu, procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău 


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 184/20 din 26.05.2023 în privința dlui Igor Hîncu, primar al satului Volintiri, raionul Ștefan Vodă


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr.183/05 din 26.05.2023 în privința dlui Eugeniu Rusu, director general al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr.182/25 din 25.05.2023 în privința dlui Nicolai Andrușoi, deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale nr. 181/20 din 25.05.2023 în privința dlui Dragoș Tacu, contabil șef în cadrul Penitenciarului nr. 12 Bender


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr.180/24 din 25.05.2023 în privința dnei Olga Grancear, director al Instituției Publice Liceul Teoretic "Nicolai Gogol" din or. Basarabeasca


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale nr. 179/18 din 25.05.2023 în privința dlui Marin Veremciuc, consilier în cadrul Consiliului raional Edineț


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al restricțiilor și limitărilor nr.178/26 din 24.05.2023 în privința dnei Maria Parfeni, specialist în reglementarea problemelor funciare la Primăria Coșernița, raionul Criuleni


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr.177/27 din 24.05.2023 în privința dlui Valeriu Ghelan, primar al comunei Recea, raionul Râșcani


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 176/31 din 24.05.2023 în privința dlui Simion Tatarov, primar al or. Rezina


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale nr. 175/21 din 23.05.2023 în privința dnei Olesea Rotarciuc, viceprimar al or. Florești


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 174/12 din 19.05.2023 în privința dlui Alexandru Musteață, director general al Agenției Proprietății Publice


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 173/19 din 19.05.2023 în privința dnei Cristina Andriuță, funcționar public cu statut special din cadrul Inspectoratului General al Poliției al MAI


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 172/12 din 19.05.2023 în privința dlui Pavel Cotruța, consilier în Cabinetul directorului general al Agenției Proprietății Publice


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 171/24 din 19.05.2023 în privința dlui Viorel Cernăuțeanu, șef al Inspectoratului General al Poliției al Ministerului Afacerilor Interne


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 170/20 din 19.05.2023 în privința dlui Petru Brînza, șef-adjunct al Direcției inspectare financiară în justiție, ordine publică și apărare din cadrul Inspecției Financiare


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr.169/12 din 18.05.2023 în privința dlui Veaceslav Zmeu, consilier în Consiliul or. Căușeni, r. Căușeni


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 168/30 din 16.05.2023 în privința dlui Valeri Jeman, șef al Secției Pază și Escortare în cadrul Penitenciarului nr. 12 Bender


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 167/18 din 13.05.2023 în privința dlui Gheorghe Todirean, primar al satului Trifăuți, raionul Soroca


Proces-verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 166/29 din 13.05.2023 în privința dlui Gheorghe Todirean, primar al satului Trifăuți, raionul Soroca


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale nr. 165/13 din 13.05.2023 în privința dlui Victor Gandrabur, ex-șef adjunct al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, responsabil pe raionul Ialoveni


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale nr. 164/10 din 13.05.2023 în privința dlui Valentin Cucoș, ex-funcționar public cu statut special din MAI


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese nr. 163/10 din 13.05.2023 în privința dnei Victoria Josan, consilier local din satul Lalova, raionul Rezina


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 162/09 din 13.05.2023 în privința dlui Vasile Caraman, consilier local din satul Lalova, raionul Rezina


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 161/28 din 13.05.2023 în privința dlui Igor Grițco, consilier în cadrul Consiliului comunal Lalova, raionul Rezina


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 160/12 din 12.05.2023 în privința dnei Taisa Evdochimova, consilier în cadrul Consiliului satului Copanca, raionul Căușeni


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale nr. 159/20 din 12.05.2023 în privința dnei Irina Barbîroș, șef al Direcției medicale a Administrației Naționale a Penitenciarelor


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 158/20 din 12.05.2023 în privința dnei Alla Tașnic, director al IP Gimnaziul Vărăncău din satul Vărăncău, raionul Soroca 


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 157/05 din 12.05.2023 în privința dlui Gheorghe Todirean, primar al satului Trifăuți, raionul Soroca


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 156/03 din 12.05.2023 în privința dnei Natalia Stibelschi, consilier în cadrul Primăriei satului Valea Perjei, raionul Cimișlia


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al restricțiilor nr. 155/03 din 12.05.2023 în privința dnei Romica Moraru, secretar al Consiliului local în cadrul Primăriei comunei Recea, raionul Râșcani


Proces-verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 154/29 din 12.05.2023 în privința dnei Mariana Galben, director al Căminului cultural din satul Sloveanca, raionul Sîngerei


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averilor și intereselor personale nr. 1 din 12.04.2023 în privința dlui Lilian Chișca, Vicepreședinte al Autorității Naționale de Integritate 


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese nr. 153/10 din 11.05.2023 în privința dlui Gheorghe Chetrari, consilier în Consiliul local Bălășești, raionul Sîngerei 


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale nr. 152/18 din 10.05.2023 în privința dlui Vasile Rața, primar al comunei Sipoteni, raionul Călărași


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 151/05 din 10.05.2023 în privința dlui Nicolai Ceban, angajat al Inspectoratului General de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 150/19 din 04.05.2023 în privința dnei Liliana Crețu, specialist principal al Direcției resurse umane a Inspectoratului Național de Probațiune


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale nr. 149/18 din 03.05.2023 în privința dlui Iulian Erimei, vicepreședinte al raionului Sîngerei


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 148/02 din 03.05.2023 în privința dlui Radu Pascari, angajat al INSP al IGP al MAI 


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 147/27 din 03.05.2023 în privința dlui Sergiu Mărgărint, director adjunct al Inspectoratului Național de Probațiune 


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 146/05 din 02.05.2023 în privința dlui Vladimir Gaiciuc, director al Întreprinderii Municipale "Gospodăria Locativ-Comunală Otaci"


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale nr. 145/06 din 28.04.2023 în privința dlui Corneliu Roșca, specialist principal al Direcției protecție internă din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 144/02 din 28.04.2023 în privința dlui Sergiu Vatrici, inspector superior de investigații, Direcția Generală Nord al Inspectoratului Național de Investigații


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 143/32 din 27.04.2023 în privința dnei Valentina Șalamai, primar al comunei Călugăr, raionul Fălești


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 142/32 din 27.04.2023 în privința dlui Grigore Andoni, consilier local în Primăria sat. Ciuciuieni, raionul Sîngerei 


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale nr. 141/16 din 27.04.2023 în privința dlui Valeriu Melinte, inspector principal al Direcției monitorizare electronică în cadrul Inspectoratului Național de Probațiune


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 140/18 din 27.04.2023 în privința dlui Iurie Sîrbu, primarul satului Catranîc, raionul Fălești


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 139/30 din 27.04.2023 în privința dlui Sergiu Cecoi, director interimar al Agenției Naționale Transport Auto


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 138/26 din 27.04.2023 în privința dnei Rodica Boboc, specialist în reglementarea regimului funciar în cadrul Primăriei Catranîc, raionul Fălești


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 137/25 din 26.04.2023 în privința dlui Valeriu Sandu, consilier în cadrul Consiliului local Natalievca, raionul Fălești 


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 136/19 din 26.04.2023 în privința dlui Sorin Maslo, director general interimar al Combinatului de vinuri "Cricova" S.A.


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 135/19 din 26.04.2023 în privința dnei Maia Lașcu, directorul Instituției de Educație Timpurie din satul Nucăreni


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale nr. 134/18 din 25.04.2023 în privința dlui Nicolae Geru, procuror-șef interimar al Procuraturii raionului Dubăsari


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 133/03 din 25.04.2023 în privința dlui Iulian Erimei, vicepreședinte al raionului Sîngerei


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 132/02 din 25.04.2023 în privința dlui Ion Osoianu, consilier în Consiliul Primăriei Catranîc, raionul Fălești


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 131/13 din 25.04.2023 în privința dlui Sergiu Dastic, consilier în Consiliul comunei Călugăr, raionul Fălești


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 130/24 din 25.04.2023 în privința dnei Svetlana Babira, secretarul consiliului local din comuna Natalievca, raionul Fălești


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 129/25 din 21.04.2023 în privința dnei Maria Cvasnițcaia, director al Gimnaziului din satul Iserlia, raionul Basarabeasca


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 128/31 din 20.04.2023 în privința dnei Marina Burdeinaia, primar al satului Vasileuți, raionul Rîșcani


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 127/26 din 20.04.2023 în privința dlui Igor Crudu, șef subdiviziune teritorială, Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor mun. Chișinău, în cadrul ANSA


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale nr. 126/26 din 19.04.2023 în privința dlui Sorin Maslo, director general interimar al Combinatului de Vinuri Cricova SA


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și a intereselor personale nr. 125/32 din 18.04.2023 în privința dnei Galina Ciubeică, director adjunct interimar al I.P. Școala Primară nr. 12 "Anatol Popovici" 


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și al intereselor personale nr. 124/09 din 14.04.2023 în privința dlui Artiom Gladun, director adjunct interimar al Școlii sportive specializate de Taekwondo WTF nr. 6


Proces-verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 123/12 din 13.04.2023 în privința dnei Nina Mitreanu, director al IET nr. 34, sect. Buiucani, mun. Chișinău


Proces-verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 122/12 din 13.04.2023 în privința dnei Liudmila Gavriluța, director al IET nr. 41, sect. Rîșcani, mun. Chișinău


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale nr. 121/12 din 13.04.2023 în privința dnei Iustina Doroșchevici, specialist superior din cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului mun. Chișinău


Proces-verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 120/12 din 13.04.2023 în privința dnei Olga Leanca, director interimar al IET nr. 17, sect. Botanica, mun. Chișinău


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale nr. 119/20 din 13.04.2023 în privința dnei Svetlana Leahu, director adjunct al IPLT "Mihai Grecu" din cadrul DGETS Chișinău


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 118/24 din 13.04.2023 în privința dnei Zinaida Chiosa, ex-directoare adjunctă a Instituției Publice Liceului Teoretic "Liviu Deleanu", mun. Chișinău


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 117/03 din 12.04.2023 în privința dnei Zinaida Caras, specialist în cadrul Primăriei Sărata Veche, raionul Fălești


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și al intereselor personale nr. 116/26 din 12.04.2023 în privința dnei Rodica Mihalachi, director adjunct interimar al IPLT "Ion și Doina Aldea Teodorovici" 


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale nr. 115/20 din 12.04.2023 în privința dnei Elena Boian, director adjunct interimar al IPLT "Mihail Kogălniceanu" din cadrul DGETS Chișinău


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 114/30 din 12.04.2023 în privința dnei Tatiana Tertisnata, director adjunct al Liceului Teoretic "Bogdan Petriceicu Hașdeu", mun. Chișinău


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 113/30 din 12.04.2023 în privința dnei Olga Gorceac, director al Instituției de Educație Timpurie nr. 47 "FOCUȘOR"


Proces-verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 112/29 din 11.04.2023 în privința dnei Raisa Siminoi, director IET nr. 57 "Albăstrița", sectorul Rîșcani, municipiul Chișinău


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și a intereselor personale nr. 111/32 din 10.04.2023 în privința dlui Ion Babici, deputat în Parlamentul Republicii Moldova


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale nr. 110/10 din 10.04.2023 în privința dnei Aurelia Rusu, director al Gimnaziului nr. 75 din subordinea Direcției educație, tineret și sport sectorul Ciocana


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și a intereselor personale nr. 109/16 din 07.04.2023 în privința dnei Angela Ceapa, ex-director adjunct al Instituției Publice Gimnaziul "Dumitru Matcovschi" din municipiul Chișinău


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 108/05 din 07.04.2023 în privința dlui Dumitru Cambur, primar al satului Nemțeni, raionul Hâncești


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 107/02 din 07.04.2023 în privința dlui Igor Crudu, șef al subdiviziunii teritoriale în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale nr. 106/06 din 07.04.2023 în privința dnei Cezara Cornienco, director al Centrului Orășenesc al Tinerilor Naturaliști


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 105/18 din 07.04.2023 în privința dlui Igor Crudu, șef subdiviziune teritorială în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Direcția teritorială pentru Siguranța Alimentelor Criuleni (cu raza de acoperire și a raionului Dubăsari) 


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 104/09 din 07.04.2023 în privința dlui Ion Babici, deputat în Parlamentul RM


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 103/20 din 07.04.2023 în privința dlui Vasile Borosanu, inginer cadastral în cadrul Primăriei satului Borosenii Noi, raionul Rîșcani


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 102/27 din 07.04.2023 în privința dnei Liudmila Botezatu, primar interimar al satului Rotunda, raionul Edineț


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 101/30 din 05.04.2023 în privința dnei Stela Roșca, consilier în cadrul Consiliului satului Fetești, raionul Edineț


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și a intereselor personale nr. 100/16 din 31.03.2023 în privința dlui Anatolie Lichii, director tehnic al S.A. "Apă-Canal Chișinău"


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale nr. 99/13 din 31.03.2023 în privința dnei Maria Cazacu, director adjunct al Gimnaziului nr. 93 din satul Hulboaca, comuna Grătiești, municipiul Chișinău


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 98/18 din 31.03.2023 în privința dlui Vasile Tofan, primar al satului Vorniceni, raionul Strășeni


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 97/05 din 31.03.2023 în privința dnei Olga Gorbuli, secretar al Consiliului sătesc Slobozia-Șirăuți, raionul Briceni


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al restricțiilor și limitărilor nr. 96/05 din 31.03.2023 în privința dlui Serghei Maximenco, ex-șef a Subdiviziunii teritoriale, Direcția teritorială pentru siguranța alimentelor Cahul


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 95/32 din 31.03.2023 în privința dlui Ruslan Crețu, primar al satului Floreni, raionul Anenii Noi


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 94/30 din 30.03.2023 în privința dlui Ion Gangan, consilier al Consiliului raional Nisporeni și consilier al Consiliului orășenesc Nisporeni


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 93/29 din 30.03.2023 în privința dlui Iuri Lealin, procuror în Secția reprezentare în procedurile non-penale și implementare CEDO în cadrul Procuraturii Generale 


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al restricțiilor nr. 92/02 din 30.03.2023 în privința dnei Valentina Talmaci, specialist în reglementarea perceperii fiscale în cadrul Primăriei satului Vorniceni


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 91/02 din 30.03.2023 în privința dnei Elena Doga, director-adjunct în cadrul Complexului Educațional Liceu-grădiniță "Kiril și Metodiu"


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 90/21 din 29.03.2023 în privința dnei Elena Gînsari, specialist principal în cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale nr. 89/18 din 29.03.2023 în privința dlui Mihail Țapu, consilier în cadrul Consiliului satului Copanca, raionul Căușeni


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 88/16 din 29.03.2023 în privința dlui Sergiu Mărgărint, director adjunct al Inspectoratului Național de Probațiune


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 87/16 din 29.03.2023 în privința dnei Liliana Crețu, specialist principal al Direcției resurse umane a Inspectoratului Național de Probațiune


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și al intereselor personale nr. 86/09 din 24 martie 2023 în privința dnei Lăcrămioara Bejenari, specialist în cadrul Primăriei or. Cupcini, r-nul Edineț


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și al intereselor personale nr. 85/09 din 24 martie 2023 în privința dlui Dinu Țurcanu, președinte al raionului Orhei


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 84/02 din 24.03.2023 în privința dlui Dumitru Boboc, administrator al ÎM Chioselia Mare-Service


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 83/19 din 24.03.2023 în privința dnei Ludmila Chelmenciuc, primar în cadrul Primăriei satului Telița, raionul Anenii Noi


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 82/03 din 24.03.2023 în privința dnei Liubov Iușan, director adjunct al Școlii Primare "Spiridon Vangheli" în cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport, mun. Chișinău


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 81/26 din 23.03.2023 în privința dlui Oleg Volontir, director artistic al Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 80/25 din 23 martie 2023 în privința dlui Grigore Stratan, consilier în cadrul Consiliului raional Călărași


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 79/19 din 22.03.2023 în privința dlui Vladimir Pitrapov, consilier în Consiliul raional Taraclia


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 78/13 din 22.03.2023 în privința dnei Olga Gorbuli, secretar al Consiliului satului Slobozia-Șirăuți, raionul Briceni


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și a intereselor personale nr. 77/16 din 22.03.2023 în privința dnei Taisa Evdochimova, consilier în Consiliul sătesc Copanca, raionul Căușeni 


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale nr. 76/05 din 22.03.2023 în privința dnei Ludmila Magu, primar al orașului Cupcini, raionul Edineț, ex-secretar al Consiliului orășenesc Cupcini, raionul Edineț


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 75/27 din 21.03.2023 în privința dnei Diana Dicusarî, director general al Centrului Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și al intereselor personale nr. 74/26 din 21.03.2023 în privința dnei Ana Gaiduc, director al casei de cultură din satul Chiurt, raionul Edineț


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și al intereselor personale nr. 73/25 din 21.03.2023 în privința dnei Natalia Josan, administrator interimar al Î.M. "Salubrizare și Amenajare Căușeni"


Proces-verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 72/29 din 21.03.2023 în privința dnei Aurica Roman, director al IMSP "Spitalul raional Criuleni"


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 71/19 din 16.03.2023 în privința dnei Aurica Roman, director al IMSP "Spitalul raional Criuleni"


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr.70/12 din 15.03.2023 în privința dnei Liuba Balîc, consilier în cadrul Consiliului satului Temeleuți, raionul Călărași


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr.69/12 din 15.03.2023 în privința dnei Irina David, consilier în cadrul Consiliului satului Temeleuți, raionul Călărași


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale nr. 68/05 din 10 martie 2023 în privința dlui Igor Pulbere, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru)


Proces-verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr.67/29 din 10.03.2023 în privința dlui Ștefan Meteoglo, ofițer principal de investigații al Secției investigare nr.1 a Centrului pentru combaterea traficului de persoane al INI al IGP al MAI


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese nr. 66/10 din 09.03.2023 în privința dlui Vladimir Pitrapov, consilier în consiliul raional Taraclia


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al restricțiilor și limitărilor nr. 65/30 din 07.03.2023 în privința dnei Liuba Jignea-Suveica, Director adjunct a Administrației Naționale a Penitenciarelor


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al restricțiilor și limitărilor nr. 64/11 din 07.03.2023 în privința dlui Andrei Ivanov, funcționar public cu statut special în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale nr. 63/18 din 03.03.2023 în privința dlui Sorin Pleșca, secretar II în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ambasada Republicii Moldova în Canada


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 62/02 din 03.03.2023 în privința dnei Vera Malina, director al Grădiniței "Soarele" din satul Balabanu, raionul Taraclia 


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 61/30 din 03.03.2023 în privința dlui Veaceslav Cebotarean, șef Post Vamal în cadrul Biroului Vamal Nord, Post Vamal Soroca


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 60/05 din 01.03.2023 în privința dnei Ana Panov, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 59/12 din 01.03.2023 în privința dlui Andrei Roșca, consilier în Consiliul orășenesc Codru, mun. Chișinău


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 58/27 din 01.03.2023 în privința dlui Valerii Avricenco, șef adjunct al IMSP Centrul de Sănătate Telenești


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale nr. 57/10 din 01.03.2023 în privința dnei Mihaela Strugari, inspector principal de justiție din cadrul Penitenciarului nr.2 Lipcani


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 56/05 din 24.02.2023 în privința dlui Maxim Ursu, funcționar public cu statut special din cadrul Brigăzii de poliție cu destinație specială "Fulger" a IGP


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și al intereselor personale nr. 55/02 din 23.02.2023 în privința dnei Diana Guba, pretor în cadrul Preturii sectorului Botanica


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și al intereselor personale nr. 54/26 din 23.02.2023 în privința dlui Vasile Cubei, primar al satului Maramonovca, raionul Drochia


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 53/20 din 22.02.2023 în privința dnei Valentina Musteață, director al IP Gimnaziul "Vasile Bogdan" din satul Șaptebani, raionul Rîșcani


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale nr. 52/18 din 17.02.2023 în privința dlui Ilie Leahu, ofițer în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și al intereselor personale nr. 51/25 din 17.02.2023 în privința dlui Nicolae Iorga, ofițer al Serviciului patrulare Orhei, Telenești, Criuleni, Dubăsari al Secției patrulare "Centru" a Inspectoratului Național de Securitate Publică al IGP al MAI


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și al intereselor personale nr. 50/32 din 17.02.2023 în privința dlui Andrei Lesnic, adjunct al procurorului-șef din cadrul Procuraturii raionului Nisporeni


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și al intereselor personale nr. 49/32 din 17.02.2023 în privința dlui Mihail Terenti, șef al Direcției control post operațional nr.3 din cadrul Direcției generale control a Serviciului Fiscal de Stat


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și al intereselor personale nr. 48/32 din 17.02.2023 în privința dlui Vasile Moroi, pretor în cadrul Preturii sectorului Buiucani


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și al intereselor personale nr. 47/32 din 17.02.2023 în privința dlui Vlad Melnic, pretor în cadrul Preturii sectorului Rîșcani, municipiul Chișinău


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 46/32 din 17.02.2023 în privința dlui Vlad Melnic, pretor în cadrul Preturii sectorului Rîșcani, municipiul Chișinău


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și al intereselor personale nr. 45/26 din 17.02.2023 în privința dnei Aurica Roman, director al Instituției Medico-Sanitare Publice "Spitalul Raional Criuleni" 


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 44/05 din 16.02.2023  în privința dnei Aurica Roman, director al Instituției Medico-Sanitare Publice "Spitalul Raional Criuleni"


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale nr. 43/05 din 16.02.2023 în privința dlui Constantin Rusu, consilier în cadrul Consiliului raional Rîșcani 


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 42/03 din 15.02.2023 în privința dlui Petru Dorogan, subofițer superior de patrulare al Direcției de patrulare "Centru"


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 41/25 din 10.02.2023 în privința dlui Valeriu Ghelan, primar al comunei Recea, raionul Rîșcani


Proces-verbal de refuz în inițiere al controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 40/20 din 06.02.2023 în privința dnei Ala Crețu, consilier în Consiliul local Chetrosu, raionul Drochia


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 39/12 din 02.02.2023 în privința dlui Cazimir Trocin, ex-șef adjunct al Direcției de Poliție UTA Găgăuzia


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al restricțiilor nr. 38/03 din 01.02.2023 în privința dlui Alexandr Bobeica, ex-funcționar în cadrul Autorității Aeronautice Civile a Republicii Moldova


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 37/30 din 01.02.2023 în privința dnei Evdochia Ceavdari, specialist în cadrul Primăriei Comrat


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 36/21 din 30.01.2023 în privința dnei Claudia Galaju, director CRCC "Universul" din satul Zîrnești, raionul Cahul


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale nr. 35/05 din 27.01.2023 în privința dlui Vasile Sclifos, funcționar public cu statut special din cadrul INSP al IGP al MAI


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 34/18 din 27.01.2023 în privința dnei Liudmila Ionașcu, contabil în cadrul Primăriei satului Ignăței, raionul Rezina 


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale nr. 33/10 din 26.01.2023 în privința dnei Mariana Ionașcu, funcționar public în cadrul Primăriei satului Ignăței, raionul Rezina


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale nr. 32/05 din 26.01.2023 în privința dlui Andrei Ionașcu, consilier în cadrul Consiliului sătesc Ignăței, raionul Rezina


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 31/12 din 26.01.2023 în privința dnei Aurelia Grigoriță, ex-vicepreședinte al Consiliului raional Rezina


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale nr. 30/13 din 25.01.2023 în privința dlui Tudor Istrati, primar al satului Răuțel, raionul Fălești


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 29/05 din 25.01.2023 în privința dnei Galina Platon, consilier în Consiliul sătesc Ignăței, raionul Rezina și ex-director al I.P, Liceul Teoretic "Ioan Sârbu" din satul Ignăței, raionul Rezina 


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale nr. 28/10 din 25.01.2023 în privința dnei Galina Platon, director al Instituției publice Liceul teoretic "Ioan Sîrbu" din satul Ignăței, raionul Rezina


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și al intereselor personale nr. 27/26 din 25.01.2023 în privința dlui Stanislav Odajiu, procuror în Procuratura raionului Rezina


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 26/05 din 25.01.2023 în privința dlui Ion Costețchi, ex-șef al Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri din cadrul Aparatului președintelui raionului Rîșcani


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 25/30 din 25.01.2023 în privința dlui Nicolae Cernavca, șef Direcție în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică al Inspectoratului General al Poliției al MAI


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 24/19 din 24.01.2023 în privința dnei Mariana Ionașcu, ex-specialist pentru reglementarea regimului funciar din cadrul primăriei satului Ignăței, raionul Rezina


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 23/12 din 24.01.2023 în privința dlui Alexandru Călăraș, primar al satului Ignăței, raionul Rezina


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese nr. 22/02 din 24.01.2023 în privința dlui Anatolie Badan, consilier în cadrul Consiliului satului Ignăței, raionul Rezina


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 21/30 din 23.01.2023 în privința dlui Andrei Ionașcu, consilier în cadrul Consiliului satului Ignăței, raionul Rezina


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 20/02 din 20.01.2023 în privința dnei Ludmila Hîncu, inspector în cadrul Serviciului Vamal al RM, Biroul Vamal Centru


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 19/18 din 19.01.2023 în privința dnei Tamara Chișca-Doneva, vicepreședinte, președinte Colegiul civil în cadrul Curții Supreme de Justiție


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 18/24 din 17.01.2023 în privința dlui Alexandru Călăraș, primar al satului Ignăței, raionul Rezina


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 17/03 din 13.01.2023 în privința dnei Elena Pistrui, consilier în Consiliul sătesc Ignăței, raionul Rezina


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 16/03 din 13.01.2023 în privința dlui Mihail Papca, funcționar public cu statut special în cadrul Direcției de Poliție a mun. Chișinău


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 15/05 din 13.01.2023 în privința dlui Vitalie Moraru, consilier în Consiliul sătesc Ilenuța, raionul Fălești


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 14/05 din 12.01.2023 în privința  dlui Iurie Povar, ex-director al Î.S. "URBANPROIECT"


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și al intereselor personale nr. 13/26 din 12.01.2023 în privința dlui Ghenadie Muntean, consilier în Consiliul Raional Soroca și consilier în Consiliul local Rublenița, raionul Soroca


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 12/13 din 11.01.2023 în privința dlui Anatolie Manole, primar al comunei Cania, raionul Cantemir


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 11/12 din 11.01.2023 în privința dlui Ghenadie Tarlapan, șef adjunct al Inspectoratului de Poliție Fălești al IGP al MAI


Proces-verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 10/12 din 11.01.2023 în privința dnei Eugenia Lavric, consilier în cadrul Consiliului comunal Pleșeni, raionul Cantemir


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 9/13 din 10.01.2023 în privința dlui Alexandr Moroi, consilier în Consiliul sătesc Ilenuța, raionul Fălești


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 8/13 din 10.01.2023 în privința dlui Oleg Pîcaleu, primar al satului Ilenuța, raionul Fălești


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 7/25 din 06.01.2023 în privința dlui Nicolae Rotari, ex-consilier în cadrul Consiliului comunei Ivancea, raionul Orhei


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale nr. 06/26 din 05.01.2023 în privința dlui Vadim Lelic, primar al or. Telenești


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 05/09 din 04.01.2023 în privința dlui Oleg Ogor, ex-vicepreședinte al raionului Criuleni


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 04/26 din 04.01.2023 în privința dlui Igor Topciu, consilier în Consiliul sătesc Tomai, raionul Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 03/09 din 04.01.2023 în privința dnei Elena Perciun, director al Grădiniței de copii "Spicușor" din satul Parcani, raionul Soroca


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 02/09 din 04.01.2023 în privința dlui Serghei Cetulean, primar al satului Parcani, raionul Soroca


Proces-verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 01/09 din 04.01.2023 în privința dlui Victor Topciu, consilier local al satului Tomai, raionul Ceadîr-Lunga, UTA Găgăuzia


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și al intereselor personale nr. 590/09 din 30.12.2022 în privința dnei Tamara Rotaru, consilier în Consiliul local Burlacu, raionul Cahul


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 588/17 din 27.12.2022 în privința dnei Nina Doroș, director în gimnaziu/grădiniță Dereneu din comuna Dereneu, raionul Călărași


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 587/29 din 27.12.2022 în privința dnei Eugenia Boldurescu, șef al ÎMSP Centrul de Sănătate Sipoteni, raionul Călărași


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 586/29 din 26.12.2022 în privința dnei Eugenia Raicu, secretar al Consiliului local Pleșeni, raionul Cantemir


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 585/29 din 26.12.2022 în privința dnei Liliana Munteanu, secretar al Consiliului local Cania, raionul Cantemir


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 584/21 din 20.12.2022 în privința dlui Igor Gîrlea, administrator interimar al Î.M. Regia "Autosalubritate"


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 581/24 din 15.12.2022 în privința dnei Anna Stamova, consilier în Consiliul Joltai, UTA Găgăuzia


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 576/24 din 15.12.2022 în privința dnei Tatiana Cambur, consilier în Consiliul Joltai, UTA Găgăuzia


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 575/24 din 15.12.2022 în privința dnei Aliona Carafizi, director al Instituției Publice Gimnaziului Sărățica Nouă, raionul Leova


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 574/07 din 15.12.2022 în privința dnei Anna Stamova, consilier local în cadrul Consiliului sătesc Joltai, UTA Găgăuzia


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 572/13 din 15.12.2022 în privința dnei Tatiana Cambur, consilier în Consiliul sătesc Joltai, raionul Ceadîr-Lunga


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 570/29 din 15.12.2022 în privința dlui Nicolai Pacev, consilier în Consiliul local s. Joltai, UTA Găgăuzia 


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 569/13 din 14.12.2022 în privința dnei Evdochia Ceavdari, specialist în cadrul Primăriei mun. Comrat


Proces verbal de refuz în inițierea controlului regimului juridic al averii nr. 568/07 din 13.12.2022 în privința dlui Andrei Cociorvă, primar al satului Brăviceni, raionul Orhei  


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale nr. 567/13 din 14.12.2022 în privința dlui Octavian Varzari, administrator al ÎS Centrul pentru pregătirea specialiștilor Armatei Naționale


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 566/13 din 13.12.2022 în privința dlui Dinu Sorocovici, administrator al ÎS FEP Tipografia Centrală


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 565/21 din 13.12.2022 în privința dlui Serghei Rapcea, ex-președinte al raionului Anenii Noi


Proces verbal de refuz în inițierea controlului regimului juridic al averii nr. 564/07 din 12.12.2022 în privința dlui Gheorghe Busuioc, consilier raional în cadrul Consiliului raionului Cantemir


Proces verbal de refuz al inițierii a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 562/17 din 09.12.2022 în privința dnei Elena Iurcenco, director la liceul teoretic "M.Guboglo" din or. Ceadîr-Lunga


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 560/17 din 09.12.2022 în privința dnei Oxana Andrieș, consultant principal în cadrul Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 559/21 din 09.12.2022 în privința dlui Nicolae Cebotar, primar al satului Ivanovca Nouă, raionul Cimișlia


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 557/17 din 08.12.2022 în privința dnei Svetlana Boldescu, director al instituției școlare din satul Parcani, raionul Soroca


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 556/17 din 08.12.2022 în privința dnei Svetlana Boldescu, director al instituției școlare din satul Parcani, raionul Soroca


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 555/17 din 08.12.2022 în privința dlui Serghei Cristian, director al căminului cultural Năvîrneț


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 554/17 din 08.12.2022 în privința dnei Elena Mînăscurtă, director al instituției de educație timpurie Năvîrneț, raionul Fălești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 553/17 din 08.12.2022 în privința dnei Elena Hreașca, ex-primar al satului Năvîrneț, raionul Fălești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale nr. 551/13 din 02.12.2022 în privința domnului Ion Geru, procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 550/13 din 30 noiembrie 2022 în privința dlui Ion Paierele, ex-subofițer superior în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 547/02 din 25 noiembrie 2022 în privința dlui Sergiu Porubin, consilier local în cadrul Consiliului comunei Holercani, raionul Dubăsari


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 546/02 din 25 noiembrie 2022 în privința dlui Sergiu Porubin, consilier local în cadrul Consiliului comunei Holercani, raionul Dubăsari


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 545/02 din 25 noiembrie 2022 în privința dnei Maria Mătrăgună, consilier local în cadrul Consiliului comunei Holercani, raionul Dubăsari


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 544/18 din 24 noiembrie 2022 în privința dnei Mariana Bezer, ex-primar al satului Ciuciuleni, raionul Hîncești


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 543/19 din 24 noiembrie 2022 în privința dnei Mariana Bezer, ex-primar al satului Ciuciuleni, raionul Hîncești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 542/10 din 24 noiembrie 2022 în privința dnei Maria Matraguna, consilier în cadrul Consiliului local Holercani, raionul Dubăsari


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 541/02 din 24 noiembrie 2022 în privința dnei Ina Litra, șef de Direcție Cultură, Turism, Tineret și Sport din raionul Florești


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 540/02 din 25 noiembrie 2022 în privința dlui Tudor Tanasev, primar al satului Holercani, raionul Dubăsari


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilității Nr. 539/13 din 24 noiembrie 2022 în privința dnei Angela Dimitrașces, secretar al Consiliului sătesc Ivanovca Nouă, raionul Cimișlia


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 538/02 din 23 noiembrie 2022 în privința dnei Evdochia Ceavdari, specialist în cadrul Primăriei mun. Comrat


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale Nr.537/05 din 18 noiembrie 2022 în privința dlui Ion Arapan, consilier în cadrul Consiliului local Tomaiul Nou, raionul Leova


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 535/30 din 17 noiembrie 2022 în privința dlui Vladimir Cimpoeș, consilier în Consiliul municipiului Comrat, UTA Găgăuzia


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 533/03 din 17 noiembrie 2022 în privința dlui Ion Butnariuc, consilier în Consiliul raional Sîngerei


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al restricțiilor Nr. 532/03 din 17 noiembrie 2022 în privința dlui Ion Butnariuc, consilier în Consiliul raional Sîngerei


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 531/20 din 15 noiembrie 2022 în privința dlui Vasile Belostecinic, primar al satului Voinova, raionul Strășeni


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 530/30 din 14 noiembrie 2022 în privința dnei Viorica Popușoi, specialist în problemele perceperii fiscale în cadrul Primăriei satului Răuțel, raionul Fălești


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 529/30 din 14 noiembrie 2022 în privința dnei Viorica Tcaciuc, secretar al Consiliului local Răuțel, raionul Fălești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 528/13 din 11 noiembrie 2022 în privința dlui Constantin Putregai, consilier în Consiliul comunal Pleșeni, raionul Cantemir


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 527/13 din 11 noiembrie 2022 în privința dlui Alexandru Ovcinicov, consilier în Consiliul comunal Pleșeni, raionul Cantemir


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 526/19 din 11 noiembrie 2022 în privința dnei Ala Malîi, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 524/30 din 09 noiembrie 2022 în privința dnei Liuba Cojocaru, primar al satului Măgdăcești, raionul Criuleni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 523/13 din 09 noiembrie 2022 în privința dlui Nicolai Grigorișin, primar al mun. Bălți


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 522/30 din 08 noiembrie 2022 în privința dnei Violeta Vacaru, director al Grădiniței de copii "Voinicel" din satul Băhrinești, raionul Florești


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 519/03 din 07 noiembrie 2022 în privința dlui Tudor Tanasev, primar al satului Holercani, raionul Dubăsari


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 516/20 din 04 noiembrie 2022 în privința dlui Victor Cojocaru, consilier în Consiliul raional Criuleni


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 514/03 din 01 noiembrie 2022 în privința dlui Igor Sandu, director al Inspectoratului Național de Probațiune


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 513/05 din 31 octombrie 2022 în privința dlui Ion Arapan, consilier în cadrul Consiliului local Tomaiul Nou, raionul Leova


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 512/06 din 28 octombrie 2022 în privința dlui Fiodor Topciu, primar al satului Tomai, raionul Ceadîr-Lunga 


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic de declarare a averii și a intereselor personale Nr. 511/06 din 26 octombrie 2022 în privința dlui Andrei Iavorschi, director suspendat al Inspectoratului Național de Probațiune


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic de declarare a averii și a intereselor personale Nr. 509/06 din 24 octombrie 2022 în privința dlui Radu Mudreac, deputat în Parlamentul Republicii Moldova


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 508/06 din 21 octombrie 2022 în privința dnei Viorica Tcaciuc, secretar al consiliului local Răuțel, raionul Fălești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 507/06 din 21 octombrie 2022 în privința dlui Tudor Istrati, primar al satului Răuțel, raionul Fălești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 505/22 din 21 octombrie 2022 în privința dlui Igor Bondarenco, ofițer superior, Direcția Regională "SUD", Sectorul de Poliție de Frontieră "Chișmichioi"


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilității nr. 503/31 din 21 octombrie 2022 în privința dlui Pavel Barbos, primar al satului Fîrlădeni, raionul Hîncești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale Nr. 502/10 din 21 octombrie 2022 în privința dlui Ion Nistreanu, consilier în cadrul consiliului local Bălăbănești, raionul Criuleni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 501/03 din 19 octombrie 2022 în privința dlui Anatolie Spînu, primar al satului Batîr, raionul Cimișlia


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 500/06 din 19 octombrie 2022 în privința dnei Tatiana Odainic, director al IP Gimnaziul Cneazevca din satul Cneazevca, raionul Leova


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 499/22 din 19 octombrie 2022 în privința dlui Denis Șova, consilier în Consiliul orășenesc Cricova


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 498/22 din 19 octombrie 2022 în privința dlui Vasile Sîrbu, primar al comunei Căzănești, raionul Telenești


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averilor și a intereselor personale Nr. 495/31 din 18 octombrie 2022 în privința dlui Valeriu Caisîn, director al Agenției Moldsilva


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averilor și a intereselor personale Nr. 494/20 din 18 octombrie 2022 în privința dnei Liudmila Polodiuc, consilier în Consiliul Municipal Chișinău


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilității Nr. 493/31 din 18 octombrie 2022 în privința dlui Valeriu Caisîn, director al Agenției Moldsilva


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 492/31 din 18 octombrie 2022 în privința dlui Valeriu Caisîn, director al Agenției Moldsilva


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 491/03 din 18 octombrie 2022 în privința dlui Vasile Morcov, director IMSP "Centrul de Sănătate Chetriș"


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averilor și a intereselor personale Nr. 490/31 din 18 octombrie 2022 în privința dlui Igor Hlopețchi, șef-adjunct al Inspectoratului de Poliție Centru al DP Chișinău


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averilor și a intereselor personale Nr. 489/31 din 17 octombrie 2022 în privința dnei Maria Arteomov, primar al satului Năpădeni, raionul Ungheni


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 488/31 din 17 octombrie 2022 în privința dnei Maria Arteomov, primar al satului Năpădeni, raionul Ungheni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 486/22 din 13 octombrie 2022 în privința dlui Vasile Belostecinic, primarul satului Voinova, raionul Strășeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 485/28 din 13 octombrie 2022 în privința dlui Grigore Munteanu, ex-primar al comunei Negureni, raionul Telenești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 484/28 din 13 octombrie 2022 în privința dlui Vasilii Pascal, ex-administrator al Întreprinderii Municipale "Gospodăria Comunală - Sturzovca" din raionul Glodeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 483/28 din 13 octombrie 2022 în privința dlui Serghei Michirin, ex-administrator al Întreprinderii Municipale "Gospodăria Comunală - Sturzovca" din raionul Glodeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 482/28 din 13 octombrie 2022 în privința dnei Mariana Gornea, procuror în cadrul Procuraturii Generale a Republicii Moldova


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 481/28 din 13 octombrie 2022 în privința dnei Elena Căpșuna, secretar în cadrul Consiliului local Grogorievca, raionul Căușeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 480/28 din 13 octombrie 2022 în privința dlui Sergiu Botnaru, ex-consilier în Consiliul raional Strășeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 479/28 din 13 octombrie 2022 în privința dnei Anna Bratunova, consilier în cadrul Consiliului Municipal Comrat


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 478/03 din 13 octombrie 2022 în privința dlui Anatolie Guțu, director IMSP "Spitalul raional Edineț"


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 477/13 din 12 octombrie 2022 în privința dnei Mariana Gornea, procuror în cadrul Procuraturii Generale


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 476/13 din 12 octombrie 2022 în privința dnei Lidia Goloborodico, director interimar al instituției de educației timpurie "Solnîșco" din satul Grigorievca, raionul Căușeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 475/16 din 12 octombrie 2022 în privința dlui Oleg Ogor, ex-vicepreședinte al raionului Criuleni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 474/16 din 12 octombrie 2022 în privința dlui Oleg Ogor, ex-vicepreședinte al raionului Criuleni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 473/16 din 12 octombrie 2022 în privința dlui Oleg Ogor, ex-vicepreședinte al raionului Criuleni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și a intereselor personale Nr. 472/16 din 11 octombrie 2022 în privința dnei Alla Pilipețcaia, deputat în Parlamentul Republicii Moldova


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și a intereselor personale Nr. 471/16 din 11 octombrie 2022 în privința dlui Eduard Moroșan, membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova 


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și a intereselor personale Nr. 470/16 din 11 octombrie 2022 în privința dlui Viorel Gherciu, ex-ministru al agriculturii și industriei alimentare


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și a intereselor personale Nr. 469/16 din 11 octombrie 2022 în privința dnei Maria Gonța, deputat în Parlamentul Republicii Moldova


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 468/10 din 10 octombrie 2022 în privința dlui Vasile Dragot, administrator al ÎM "Gospodăria Comunală - Sturzovca" din raionul Glodeni


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 467/06 din 07 octombrie 2022 în privința dnei Adriana Butnaru, director al IP Complexul Educațional "Vasile Movileanu" din satul Secăreni, raionul Hîncești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 466/16 din 07 octombrie 2022 în privința dlui Ion Lozovan, consilier în Consiliul raional Strășeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 465/16 din 07 octombrie 2022 în privința dnei Galina Boreț, primar al satului Grigorievca, raionul Căușeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 464/13 din 06 octombrie 2022 în privința domnului Veaceslav Eni, ex-Director General SA Termoelectrica


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al restricțiilor și limitărilor Nr. 463/26 din 05 octombrie 2022 în privința dlui Oleg Cernei, consilier în Consiliul raional Sângerei


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 462/22 din 05 octombrie 2022 în privința dnei Mariana Caragherghi, procuror în cadrul Procuraturii raionului Cahul


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 461/10 din 05 octombrie 2022 în privința dnei Tatiana Ivanov, angajată a Primăriei satului Grigorievca, raionul Căușeni


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 460/03 din 04 octombrie 2022 în privința dlui Afanasii Cuțari, primar al satului Copanca, raionul Căușeni


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 459/02 din 04 octombrie 2022 în privința dnei Natalia Tcaci, director al Gimnaziului din satul Sărăteni, raionul Leova


Proces verbal de refuz în inițierea controlului regimului juridic al conflictelor de interese Nr. 456/07 din 26 septembrie 2022 în privința dlui Anatolie Cristea, șef al IMSP Centrul de Sănătate Căzănești, raionul Telenești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și al intereselor personale nr. 455/25 din 23 septembrie 2022 în privința dlui Sergiu Doina, ofițer superior de investigații PCE al Direcției nr. 3 a Direcției Generale Combaterea Corupției în cadrul Centrului Național Anticorupție


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 454/20 din 23 septembrie 2022 în privința dlui Nicolae Iachimovschi, șef al Instituției Medico-Sanitare Publice "Centrul de Sănătate Cetireni"


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 452/29 din 22 septembrie 2022 în privința dlui Igor Baxan, inspector al Direcției teritoriale pentru siguranța alimentelor mun. Chișinău


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 451/16 din 20 septembrie 2022 în privința dlui Oleg Rotaru, primar al satului Pepeni, raionul Sîngerei


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 450/09 din 19 septembrie 2022 în privința dlui Alexei Gherțescu, Președintele Consiliului Concurenței și Președintele Plenului Consiliului Concurenței


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 448/25 din 16 septembrie 2022 în privința dlui Vasile Sîrbu, primar al comunei Căzănești, raionul Telenești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 444/22 din 09 septembrie 2022 în privința dlui Vasile Sîrbu, primar al satului Căzănești, raionul Telenești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 443/17 din 08 septembrie 2022 în privința dlui Constantin Rusu, consilier în cadrul Consiliului raionului Rîșcani


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 442/02 din 07 septembrie 2022 în privința dlui Vadim Groza, viceprimar al or. Șoldănești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 441/02 din 07 septembrie 2022 în privința dlui Vadim Groza, viceprimar al or. Șoldănești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și al intereselor personale Nr. 439/25 din 07 septembrie 2022 în privința dlui Vasile Sîrbu, primar al comunei Căzănești, raionul Telenești


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 438/06 din 07 septembrie 2022 în privința dlui Victor Tăbîrța, primar al satului Zăicani, raionul Rîșcani


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 437/24 din 02 septembrie 2022 în privința dnei Elidia Murafa, director al Muzeului de Istorie și Etnografie din Florești


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 436/28 din 02 septembrie 2022 în privința dlui Oleg Ogor, ex-vicepreședinte al raionului Criuleni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al restricțiilor Nr. 435/21 din 02 septembrie 2022 în privința dlui Sergiu Daguța, director al Casei de Cultură din or. Florești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 434/25 din 02 septembrie 2022 în privința dnei Natalia Chistol, ex-primar al satului Satul Nou, raionul Cimișlia


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 433/29 din 02 septembrie 2022 în privința dnei Fedora Odobescu, specialist principal în cadrul Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport a Consiliului raional Florești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 432/26 din 01 septembrie 2022 în privința dnei Tamara Rotaru, consilier în Consiliul local Burlacu, raionul Cahul


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 431/11 din 01 septembrie 2022 în privința dlui Petru Tarlev, primar al satului Bașcalia, raionul Basarabeasca


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 430/03 din 30 august 2022 în privința dlui Petru Tarlev, primar al satului Bașcalia, raionul Basarabeasca


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 429/06 din 29 august 2022 în privința dnei Natalia Chistol, ex-primar al satului Satul Nou, raionul Cimișlia


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 427/17 din 26 august 2022 în privința dlui Valentin Crudu, șef al Direcției Învățământ General în cadrul Ministerului Educației și Cercetării


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 426/21 din 26 august 2022 în privința dlui Ion Cojocaru, lector universitar în cadrul Academiei "Ștefan cel Mare" a MAI


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 425/25 din 26 august 2022 în privința dlui Mihail Popa, consilier în cadrul Consiliului raional Strășeni


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 424/06 din 26 august 2022 în privința dnei Liliana Munteanu, ex-primar interimar al comunei Cania, raionul Cantemir


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 423/24 din 25 august 2022 în privința dlui Serghei Cobîlaș, consilier al satului Ciuciulea din raionul Glodeni și consilier al raionului Glodeni


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 422/28 din 24 august 2022 în privința dnei Lilia Polimari, secretar al Consiliului sătesc Ciuciulea, raionul Glodeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 421/21 din 23 august 2022 în privința dnei Raisa Spinovschi, primar al satului Cocieri, raionul Dubăsari


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 420/22 din 22 august 2022 în privința dlui Andrei Galeșco, primar al comunei Seliște, raionul Orhei


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 419/22 din 22 august 2022 în privința dlui Constantin Rusu, consilier raional în cadrul Consiliului raional Râșcani


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 416/06 din 19 august 2022 în privința dnei Iulia Certan, director adjunct în cadrul Direcției Generale Educație și Cultură Strășeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 415/20 din 19 august 2022 în privința dlui Vitalie Popovici, șef interimar al Inspectoratului de Poliție Fălești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 413/10 din 19 august 2022 în privința dlui Eugen Balan, ex-procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 412/16 din 18 august 2022 în privința dlui Alexandru Brînză, consilier în Consiliul raional Ungheni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 411/20 din 18 august 2022 în privința dnei Ecaterina Baltag, director al Î.M. "Salubrizare și Amenajare Căușeni"


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 410/26 din 18 august 2022 în privința dlui Sergiu Daguța, director al Casei de Cultură a or. Florești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 409/10 din 18 august 2022 în privința dnei Natalia Iordachi, judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 408/10 din 17 august 2022 în privința dlui Viorel Cernalev


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 407/10 din 16 august 2022 în privința dnei Liliana Vițu-Eșanu, președinte al Consiliului Audiovizualului


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 406/26 din 15 august 2022 în privința dnei Margarita Ceban, director Școala de arte "Nicolae Sulac" din cadrul Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport Florești


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 405/28 din 10 august 2022 în privința dlui Anatolie Tăietu, procuror în Procuratura municipiului Chișinău


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 404/12 din 10 august 2022 în privința dlui Sergiu Leon, administrator al ÎM "Servicii Salubrizare" din orașul Iargara, raionul Leova


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 403/22 din 10 august 2022 în privința dnei Alina Leșan, specialist superior al Direcției Cultură, Turism, Tineret și Sport în cadrul Consiliului Raional Florești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 402/11 din 10 august 2022 în privința dnei Tatiana Cebotaru, specialist principal în cadrul Direcției Învățământ al Consiliului raional Leova


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 401/31 din 09 august 2022 în privința dlui Valeriu Secrieru, consilier în cadrul Consiliului Municipal Cahul


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 400/03 din 09 august 2022 în privința dnei Elina Bejan, ex-Vicedirector IMSP SCM nr. 1 "Gheorghe Paladi"


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 399/03 din 08 august 2022 în privința dnei Adriana Guștei, inspector principal în cadrul Biroului vamal Centru al Serviciului Vamal al Republicii Moldova


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 397/16 din 08 august 2022 în privința dlui Ilie Calistru, primar al satului Ciuciulea, raionul Glodeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 396/20 din 08 august 2022 în privința dnei Tatiana Seredenco, consilier în Consiliul raional Cahul


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 394/27 din 05 august 2022 în privința dnei Nina Botnari, director al Grădiniței "Albinuța" din satul Sauca, raionul Ocnița


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 392/04 din 03 august 2022 în privința dlui Vsevolod Bocșanean, ex-director al Agenției Naționale Transport Auto


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 391/22 din 03 august 2022 în privința dlui Vsevolod Stamati, ex-șef al Direcției Teritoriale pentru Siguranța Alimentelor al raionului Strășeni din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 390/25 din 03 august 2022 în privința dlui Victor Stînă, consilier în cadrul Consiliului local Gura Galbenei, raionul Cimișlia


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 389/29 din 03 august 2022 în privința dlui Dumitru Batîr, consilier în Consiliul raional Cahul


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale nr. 388/02 din 02 august 2022 în privința dlui Ruslan Popovici, consilier în cadrul Consiliului local Ciuciulea, raionul Glodeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr.  387/20 din 02 august 2022 în privința dnei Sofia Aramă, vicepreședinte, judecător la Judecătoria Cimișlia, sediul central


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 386/02 din 29 iulie 2022 în privința dnei Rodica Farmagiu, primar interimar al comunei Braniște, raionul Rîșcani


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 385/11 din 29 iulie 2022 în privința dnei Irina Barbîroș, șef al Direcției medicale a Administrației Naționale a Penitenciarelor


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 384/02 din 29 iulie 2022 în privința dnei Victoria Berzan, șef adjunct al Oficiului Chișinău a Cancelariei de Stat


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 383/26 din 28 iulie 2022 în privința dlui Vadim Gumene, secretar de stat la Ministerul Economiei din RM


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 380/06 din 27 iulie 2022 în privința dnei Alina Fodea, funcționar public în cadrul Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI)


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 378/16 din 26 iulie 2022 în privința dlui Silviu Palitu, ex-ofițer superior al Secției evidență și analiză accidente rutiere a Direcției poliției de patrulare a Inspectoratului Național de Securitate publică al IGP al MAI al RM


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 377/09 din 26 iulie 2022 în privința dnei Aurelia Lupan, funcționar public din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI)


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 376/09 din 26 iulie 2022 în privința dlui Valeriu Cosovan, consilier în cadrul Consiliului raional Edineț


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 374 /12 din 22 iulie 2022 în privința dlui Anatolie Pasat, ex-primar s. Leușeni, r-nul Telenești


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 371/03 din 22 iulie 2022 în privința dnei Rada Gorban, procuror în Procuratura raionului Ocnița și a dlui Andrei Sclearuc, fost angajat al Poliției de frontieră Ocnița, MAI


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 369/17 din 20 iulie 2022 în privința dnei Violeta Chisilița, judecător la Judecătoria Chișinău  (sediul Rîșcani)


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 373/25 din 22 iulie 2022 în privința dlui Vadim Gumene, Secretar de Stat, Ministerul Economiei al RM


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale Nr. 370/22 din 21 iulie 2022 în privința dlui Igor Barbăroșie, ex-specialist, Direcția generală arhitectură, a Consiliului municipal Chișinău.


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale Nr. 368/20 din 20 iulie 2022 în privința dlui Vladimir Munteanu, primar al orașului Codru, mun. Chișinău


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 367/10 din 19 iulie 2022 în privința dlui Victor Papuc, ofițer superior de investigații, INI al IGP


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 366/27 din 19 iulie 2022 în privința dlui Alexei Gafeli, primar al com. Coșnița, r-nul Dubăsari


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 364/22 din 15 iulie 2022 în privința dlui Ion Ciumac, șef al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 363/24 din 15 iulie 2022 în privința dlui Ion Bunduchi, director interimar al Î.S Întreprinderea pentru Silvicultură ”Hîncești-Silva”


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 361/28 din 13 iulie 2022 în privința dnei Tatiana Cebotaru, specialist principal Secția management economic-financiar și al patrimoniului din cadrul Direcției Învățămînt a Consiliului raional Leova


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 360/22 din 13 iulie 2022 în privința dlui Artur Covaci, director al Întreprinderii Municipale ”Centrul Stomatologic al raionului Taraclia”


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 359/25 din 13 iulie 2022 în privința dlui Dumitru Paladi, primar al sat. Bumbăta, r-nu Ungheni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale Nr. 358/20 din 12 iulie 2022 în privința dlui Constantin Cotlău, director al Casei de Cultură, s. Leușenu, r-nul Telenești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale Nr. 357/26 din 12 iulie 2022 în privința dnei Tatiana Cebotaru, specialist principal Secția management economic-financiar și al patrimoniului din cadrul Direcției Învățămînt a Consiliului raional Leova


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al restricțiilor și limitărilor Nr. 356/03 din 12 iulie 2022 în privința dlui Maxim Donici, șef, Serviciul juridic al Ministerului Sănătății


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 355/29 din 12 iulie 2022 în privința dlui Petru Gafinciuc, primar al satului Glinjeni, r-l Fălești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale Nr. 354/21 din 12 iulie 2022 în privința dlui Ruslan Cazacu, jurist în cadrul Primăriei or. Codru, mun. Chișinău


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale Nr. 353/10 din 11 iulie 2022 în privința dnei Vera Iațcu, consilier local al satului Ciuciulea, raionul Glodeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale Nr. 352/10 din 11 iulie 2022 în privința dnei Eugenia Munteanu, consultant principal în Direcția coordonarea și documentarea procesului de armonizare legislativă a Cancelariei de Stat


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 351/07 din 11 iulie 2022 în privința dlui Ilie Isac, consilier în cadrul Consiliului Local Molovata, r-nul Dubăsari


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 350/11 din 08 iulie 2022 în privința dlui Iurie Eremia, director al Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 349/28 din 06 iulie 2022 în privința dlui Ivan Braga, colaborator al Inspectoratului de Poliție Comrat)


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 348/29 din 06 iulie 2022 în privința dlui Stepan Cera, salvator în cadrul Detașamentului de pompieri și salvatori Buiucani a Direcției situații excepționale mun. Chișinău


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 347/02 din 05 iulie 2022 în privința dnei Mihaela Movilă, specialist principal în cadrul Agenției Achiziții Publice


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 346/31 din 04 iulie 2022 în privința dlui Ilie Isac, consilier în cadrul Consiliului satului Molovata


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilității Nr. 345/31 din 04 iulie 2022 în privința dlui Ghenadie Comerzan, judecător în cadrul Judecătoriei Edineț, sediul Briceni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr.343/09 din 30 iunie 2022 în privința dlui Mihail Ursu, primar al satului Danu, raionul Glodeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 342/27 din 30 iunie 2022 în privința dlui Vladimir Pretuleac, primar al satului Dancu, raionul Hâncești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 339/22 din 29 iunie 2022 în privința dlui Pavel Albot, consilier local în cadrul Consiliului Local al satului Danu, raionul Glodeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 338/20 din 29 iunie 2022 în privința dlui Veaceslav Plămădeală, primar al satului Puhăceni, raionul Anenii Noi


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 337/02 din 29 iunie 2022 în privința dnei Elena Jeman, ofițer principal, contabil al Serviciului financiar în cadrul Penitenciarului nr. 8 Bender


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1 din 28 iunie 2022 în privința dnei Rodica Antoci, ex-președinte al Autorității Naționale de Integritate


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 336/31 din 24 iunie 2022 în privința dlui Mihail Papca, funcționar public cu statut special din cadrul Inspectoratului General al Poliției


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 335/26 din 24 iunie 2022 în privința dlui Vladimir Pretuleac, primar al satului Dancu, raionul Hîncești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 334/22 din 24 iunie 2022 în privința dlui Stelian Cucu, șef al IMSP "Centrul de Sănătate Ialoveni"


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 333/21 din 23 iunie 2022 în privința dnei Svetlana Naduh, director al Căminului Cultural al satului Ordășei, raionul Telenești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 332/17 din 23 iunie 2022 în privința dnei Valentina Șchiopu, director la "Spitalul de Psihiatrie Bălți"


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 331/17 din 23 iunie 2022 în privința dlui Andrei Galesco, primar al satului Seliște, raionul Orhei


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 330/10 din 22 iunie 2022 în privința dlui Veaceslav Plămădeală, primar al satului Puhăceni, raionul Anenii Noi


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 329/25 din 22 iunie 2022 în privința dlui Iacob Plămădeală, ex-consilier pentru soluționarea contestațiilor în cadrul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 327/03 din 21 iunie 2022 în privința dlui Vladimir Corețchi, funcționar în cadrul Aparatului Președintelui raionului Șoldănești


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 326/12 din 20 iunie 2022 în privința dlui Alexandru Călăraș, primar al satului Ignăței, raionul Rezina


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 325/11 din 20 iunie 2022 în privința dnei Ecaterina Popov, director al grădiniței de copii din satul Țolica, raionul Cantemir 


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 324/06 din 20 iunie 2022 în privința dlui Serghei Banari, consilier în cadrul Consiliului orășenesc Rîșcani, raionul Rîșcani


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 323/24 din 17 iunie 2022 în privința dlui Ion Galușcă, ofițer Secția Securitate Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Ungheni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 321/25 din 17 iunie 2022 în privința dlui Valeriu Strîmbei, consilier în cadrul Consiliului orășenesc Sîngera, mun. Chișinău


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese  Nr. 320/20 din 15 iunie 2022 în privința dlui Nicolae Dorogan, primar al satului Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 319/03 din 15 iunie 2022 în privința dlui Andrei Melnic, consilier în Consiliul comunei Cosăuți, raionul Soroca și a dnei Marina Melnic, specialist în cadrul Primăriei Cosăuți


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii Nr. 318/07 din 15 iunie 2022 în privința dnei Diana Cabătut, secretar al Consiliului Sătesc Olișcani, raionul Orhei


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 316/06 din 13 iunie 2022 în privința dlui Dumitru Paladi, primar al satului Bumbăta, raionul Ungheni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 315/22 din 13 iunie 2022 în privința dlui Nicolae Dorogan, primar al comunei Cotiujenii Mari, raionul Șoldănești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al restricțiilor Nr. 314/19 din 10 iunie 2022 în privința dlui Iacob Plămădeală, ex-consilier pentru soluționarea contestațiilor în cadrul Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 313/29 din 10 iunie 2022 în privința dlui Vadim Cioric, consilier în Consiliul orășenesc Leova și consilier în Consiliul raional Leova


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 312/10 din 10 iunie 2022 în privința dlui Vadim Cioric, șef al Inspecției pentru Protecția Mediului Leova


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 311/04 din 09 iunie 2022 în privința dnei Rodica Cantea, directorul Instituției Publice Gimnaziul Enichioi, raionul Cantemir


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 309/21 din 08 iunie 2022 în privința dnei Tatiana Cebotaru, ex-specialist principal Secția management economic-financiar și al patrimoniului din cadrul Direcției învățământ a Consiliului raional Leova


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilității Nr. 308/31 din 07 iunie 2022 în privința dlui Nicolai Sprîncean, director adjunct al Î.S. Stațiunea Didactico-Experimentală din Stăuceni


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 307/31 din 06 iunie 2022 în privința dnei Bratunova Anna, consilier în cadrul Consiliului Municipal Comrat


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 306/02 din 06 iunie 2022 în privința dlui Vasile Rața, primar al satului Sipoteni, raionul Călărași


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 304/06 din 06 iunie 2022 în privința dlui Nicolai Sprîncean, ex-director al Î.S. "Stațiunea Didactico-Experimentală" Petricani


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 303/21 din 06 iunie 2022 în privința dlui Ion Golovatîi, ex-arhitect-șef al Serviciului arhitectură din cadrul Aparatului președintelui raionului Soroca


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 302/31 din 06 iunie 2022 în privința dnei Tatiana Țurcan, contabil-șef în cadrul Primăriei satului Otac, raionul Rezina


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 301/31 din 06 iunie 2022 în privința dlui Igor Gonța, director interimar al S.A. Drumuri-Strășeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 300/07 din 03 iunie 2022 în privința dnei Marina Cimpoeș, secretar al Consiliului mun. Comrat


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 299/03 din 03 iunie 2022 în privința dlui Anatol Pahopol, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al restricțiilor Nr. 298/03 din 03 iunie 2022 în privința dnei Feodora Teut, contabil-șef în Primăria Cuizăuca, raionul Rezina


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 296/02 din 02 iunie 2022 în privința dlui Tudor Zbîrnea, Dirctor General al Muzeului Național de Artă a Moldovei


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al restricțiilor Nr. 295/02 din 02 iunie 2022 în privința dlui Afanasi Tarlev, Director General Adjunct pe Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor în domeniul Alimentar al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii Nr. 294/07 din 02 iunie 2022 în privința dlui Tudor Golub, ex-Președinte al Consiliului raional Orhei


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 293/03 din 01 iunie 2022 în privința dlui Afanasi Tarlev, Director General Adjunct pe Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor în domeniul Alimentar al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 291/03 din 01 iunie 2022 în privința dnei Svetlana Savcenco, director al IET nr.1 (grădinița-creșă) din or. Căușeni


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 290/03 din 01 iunie 2022 în privința dnei Diana Cabătut, secretarul Consiliului Olișcani, raionul Șoldănești


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 289/03 din 01 iunie 2022 în privința dlui Nicolae Țărnă, director al IP Centrul de Cultură și Artă "Ginta Latină"


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 288/21 din 30 mai 2022 în privința dlui Eduard Lefter, ofițer principal al Secției deservire echipament special a Direcției sisteme de monitorizare și transmisiuni a Direcției generale management operațional a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a MAI


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 285/06 din 27 mai 2022 în privința dlui Ion Druță, ex-președinte al Curții Supreme de Justiție


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 284/07 din 27 mai 2022 în privința dnei Angela Ababei, primar al satului Cobîlea, raionul Șoldănești


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 283/03 din 26 mai 2022 în privința dlui Constantin Chiciuc, directorul LT "Ioan Vodă" din orașul Cahul


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 282/03 din 26 mai 2022 în privința dlui Gheorghe Cijevschi, consilier în cadrul Consiliului raional Sîngerei


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 281/03 din 26 mai 2022 în privința dlui Vladimir Cimpoeș, consilier în Consiliul municipiului Comrat


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 280/07 din 26 mai 2022 în privința dlui Ion Chirhan, consilier, raionul Strășeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 279/30 din 26 mai 2022 în privința dlui Marin Avornicița, primar al comunei Bădiceni, raionul Soroca


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 278/06 din 25 mai 2022 în privința dnei Lilia Hîrbu, primar al comunei Ciolacu Nou, raionul Fălești


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr.276/02 din 23 mai 2022 în privința dlui Pavel Cîlcic, consilier în cadrul Consiliului municipal Comrat


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 275/06 din 23 mai 2022 în privința dlui Vasile Rața, primar al satului Sipoteni, raionul Călărași


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 274/06 din 23 mai 2022 în privința dlui Ion Butnariuc, consilier în cadrul Consiliului raional Sîngerei


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 273/03 din 23 mai 2022 în privința dlui Iurie Șușu, consilier în Consiliul comunei Chișcăreni, raionul Șîngerei și consilier în Consiliul raional Sîngerei


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 272/03 din 23 mai 2022 în privința dlui Radu Musteață, director general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 270/07 din 20 mai 2022 în privința dlui Valeriu Ghelan, primar, sat. Recea, r-nul Râșcani


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 269/21 din 19 mai 2022 în privința dlui Vasile Bîzdîga, consilier în Consiliul sat. Trinca, r-nul Edineț


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 268/07 din 18 mai 2022 în privința dlui Alexei Zatic, primar al sat. Bravicea, r-nul Călărași


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 266/02 din 18 mai 2022 în privința dlui Anatol Pahapol, judecător, Curtea de Apel Chișinău.


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 265/06 din 16 mai 2022 în privința dlui Mihail Merzîncu, primar al satului Cotul Morii, raionul Hîncești


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 264/07 din 13 mai 2022 în privința dlui Iacob Plămădeală, ex-consilier pentru soluționarea contestațiilor la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 263/03 din 12 mai 2022 în privința dlui Veaceslav Todoroșcian, fost angajat în cadrul Direcției Poliție a mun. Chișinău


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 262/03 din 12 mai 2022 în privința dnei Lilia Hîrbu, primar al comunei Ciolacu Nou, raionul Fălești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 261/21 din 12 mai 2022 în privința dlui Mircea Cebotari, administrator interimar, ÎS ”Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă”


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 260/21 din 11 mai 2022 în privința dlui Serghei Rotari, director al IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălți


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 259/03 din 11 mai 2022 în privința dnei Olga Gorban, fost șef Direcția finanțe, Consiliul raional Cimișlia


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale nr. 257/06 din 10 mai 2022 în privința dnei Olga Gorban, ex-șef a Direcției Finanțe din cadrul Consiliului raional Cimișlia și consilier orășenesc în cadrul Consiliului orașului Cimișlia


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 256/21 din 10 mai 2022 în privința dnei Anna Bratunova, consilier în cadrul Consiliului municipal Comrat


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 255/21 din 10 mai 2022 în privința dnei Silvia Leșan, primar al satului Schineni, raionul Soroca


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 254/11 din 06 mai 2022 în privința dlui Gheorghe Pantaz, director al IP "Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică"


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 253/11 din 06 mai 2022 în privința dlui Vadim Țugui, primar al comunei Gura Camencii, raionul Florești 


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 252/11 din 06 mai 2022 în privința dnei Valentina Dragot, director al IP "Gimnaziul Sturzovca nr. 1"


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 250/02 din 05 mai 2022 în privința dlui Pavel Barbos, primar al comunei Fîrlădeni, raionul Hîncești


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 249/06 din 05 mai 2022 în privința dlui Ivan Ceban, consilier în cadrul Consiliului local al satului Copceac, raionul Ștefan Vodă 


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 247/02 din 04 mai 2022 în privința dnei Tatiana Cojocari, consilier local în Consiliul comunei Zîmbreni, raionul Ialoveni


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților nr. 246/07 din 03 mai 2022 în privința dnei Ioana Chironeț, Inspector judecător principal în cadrul Inspecției Judiciare a Consiliului Superior al Magistraturii


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 243/06 din 28 aprilie 2022 în privința dlui Vasile Jechiu, Șef direcție al Orchestrei "Plai Moldovenesc" a Ministerului Afacerilor Interne a IGSU


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 242/06 din 28 aprilie 2022 în privința dlui Radu Albot, ofițer în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 241/02 din 28 aprilie 2022 în privința dnei Valentina Gunder, ex-Director al gimnaziului Mihailovca, raionul Sîngerei


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 240/07 din 27 aprilie 2022 în privința dnei Lucia Nărea, consilier local în cadrul Consiliului satului Crihana Veche, raionul Cahul


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 239/06 din 27 aprilie 2022 în privința dnei Olga Gorban, consilier orășenesc în cadrul Consiliului orașului Cimișlia


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 238/02 din 27 aprilie 2022 în privința dlui Nicolae Cornescu, șef al secției Securitate Publică în cadrul Inspectoratului de Poliție Botanica, Direcția de Poliție a municipiului Chișinău


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 236/21 din 26 aprilie 2022 în privința dlui Gheorghe Antonio, primar al satului Cupcui, raionul Leova


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 235/21 din 26 aprilie 2022 în privința dlui Igor Petcu, director adjunct pe știință în cadrul I.P. Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 233/02 din 22 aprilie 2022 în privința dlui Radu Mudreac, deputat în Parlamentul Republicii Moldova


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 232/03 din 22 aprilie 2022 în privința dlui Gheorghe Mereuță, director al Centrului de Creație și Agrement Chișcăreni, raionul Sîngerei


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 230/07 din 22 aprilie 2022 în privința dnei Tatiana Caraman, ex Director al Școlii Profesionale nr. 9, mun. Chișinău


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese  Nr. 221/02  din 20 aprilie 2022 în privința dnei Baltă Alexandra, director Casă de Cultură, s. Cazaclia, r-nul Ceadîr-Lunga


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese  Nr. 229/21 din 22 aprilie 2022 în privința dlui Gheorghe Negrescu, perceptor fiscal, Primăria Copceac, r-nul Ștefan Vodă


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale  Nr. 224/07  din 20 aprilie 2022 în privința dlui Dorin Cazacu, judecător, Judecătoria Bălți și dnei Viorica Cazacu, consilier în Consiliul local orașul Cricova.


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese  Nr. 227/21  din 21 aprilie 2022 în privința dlui Victor Siminiuc, medic - șef adjunct al IMSP Policlinica Stomatologică Republicană


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese  Nr. 226/21  din 21 aprilie 2022 în privința dlui Ion Tartan, consilier în Consiliul raional Edineț.


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 225/06 din 20 aprilie 2022 în privința dlui Vladimir Bejenari, primar al comunei Făleștii Noi, raionul Fălești


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului  pe regimul juridic al  averii și intereselor personale Nr. 223/03 din 20 aprilie 2022 în privința dnei Violina Varta, director adjunct APCSP


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului  pe regimul juridic al conflictelor de interese  Nr. 222/03 din 20 aprilie 2022 în privința dlui Petru Gonța, primar s. Drăgușenii Noi, r-nul Hîncești


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului  pe regimul juridic al incompatibilităților  Nr. 217/07 din 14 aprilie 2022 în privința dlui Mircea Roșioru, ex adjunct al  Procurorului General al Republicii Moldova


Proces verbal de refuz în inițierea controlului  pe regimul juridic al conflictelor de intereselor  Nr. 219/21 din 18 aprilie 2022 în privința dlui Mircea Cebotari, administrator interimat al ÎS ”Centrul de Instruire în Domeniul Relațiilor de Muncă”


Proces verbal de refuz în inițierea controlului  pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale  Nr. 218/21 din 18 aprilie 2022 în privința dlui Vasile Revenco, primar al sat. Dereneu, r-nul Călărași


Proces verbal de refuz în inițierea controlului  pe regimul juridic al declarării averii și al intereselor personale Nr. 220/21 din 18 aprilie 2022 în privința dlui Ion Spiridon, angajat al IGP al MAI


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 216/06 din 14 aprilie 2022 în privința dnei Ludmila Ciobanu, Șef în cadrul IMSP "Centrul de Sănătate Soroca"


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 215/02 din 14 aprilie 2022 în privința dlui Vasile Advahov, ex-șef al Orchestrei "Plai Moldovenesc" a MAI a IGSU


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 214/03 din 14 aprilie 2022 în privința dnei Victoria Tcaci, director financiar S.A. "Red-Nord"


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 212/07 din 12 aprilie 2022 în privința dlui Vasile Botezatu, fost consilier în cadrul Consiliului comunal Rotunda, mun. Edineț


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 209/06 din 07 aprilie 2022 în privința dnei Veronica Jacota, ofițer principal în cadrul Inspectoratului de Poliție Călărași, Secția securitate publică


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 208/06 din 07 aprilie 2022 în privința dlui Afanasie Terenti, Șeful adjunct al Inspectoratului de Poliție Buiucani


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 207/06 din 07 aprilie 2022 în privința dlui Vladimir Pascaru, primar în cadrul Primăriei satului Cepeleuți, mun. Edineț


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 206/07 din 06 aprilie 2022 în privința dnei Stella Zabolotnaia, contabil șef în cadrul Primăriei comunei Cepeleuți, raionul Edineț


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 205/06 din 06 aprilie 2022 în privința dnei Tatiana Caraman, ex-director al Școlii Profesionale nr. 9, mun. Chișinău 


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 204/03 din 05 aprilie 2022 în privința dlui Vadim Prisacari, procuror în Procuratura Anticorupție


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 203/03 din 05 aprilie 2022 în privința dlui Vasile Plevan, procuror în Procuratura Anticorupție


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale nr. 202/06 din 04 aprilie 2022 în privința dlui Igor Crăciun, primar al satului Cojușna, raionul Strășeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 200/02 din 31 martie 2022 în privința dlui Vasile Plevan, procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 199/03 din 30 martie 2022 în privința dlui Gheorghe Vasilița, primar al satului Delacău, raionul Anenii-Noi


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 198/03 din 30 martie 2022 în privința dnei Lilia Negrea, vicedirector al IMSP "Centru de Sănătate Edineț" 


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 197/06 din 30 martie 2022 în privința dlui Artur Ghețu, specialist în cadrul Primăriei mun. Edineț


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 195/03 din 25 martie 2022 în privința dnei Lucia Nărea, consilier local al satului Crihana Veche, raionul Cahul


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 193/06 din 23 martie 2022 în privința dlui Vasile Cemortan, șef post vamal în cadrul Biroului vamal Nord, post vamal Bălți


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 192/06 din 23 martie 2022 în privința dnei Svetlana Vîșcu, judecător al Judecătoriei Chișinău, sediul Centru


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 191/07 din 22 martie 2022 în privința dlui Igor Egorov, ofițer superior de investigații în cadrul Inspectoratului de Poliție Șoldănești 


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 190/02 din 21 martie 2022 în privința dnei Ludmila  Mișcenco, consilier în Consiliul comunei Pleșeni, raionul Cantemir


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 184/03 din 16 martie 2022 în privința dlui Nicolae Suvac, procuror în cadrul Procuraturii Generale


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 187/06 din 17 martie 2022 în privința dlui Vitalie Lungu, procuror al Procuraturii mun. Edineț


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 183/03 din 16 martie 2022 în privința dnei Olivia Bărbuța, bibliotecar-șef al Bibliotecii publice sătești "L. Istrati", satul Sofia, raionul Drochia


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 181/06 din 15 martie 2022 în privința dlui Iuri Onofriiciuc, primar al or. Vadul lui Vodă, mun. Chișinău


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 178/03 din 14 martie 2022 în privința dlui Igor Crăciun, primar al Primăriei Cojusna, raionul Strășeni


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 176/06 din 11 martie 2022 în privința dnei Eugenia Lavric, consilier în cadrul Consiliului comunal Pleșeni, raionul Cantemir


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 175/02 din 10 martie 2022 în privința dlui Mihail Gîtlan, primar al comunei Cosăuți, raionul Soroca


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 174/02 din 10 martie 2022 în privința dlui Nicolae Posturusu, ex-secretar general adjunct în cadrul aparatului Președintelui Republicii Moldova, ex-consilier al Prim-Ministrului Republicii Moldova


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 172/02 din 07 martie 2022 în privința dlui Oleg Ghiba, ex-Ofițer de protecție în cadrul SPPS


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 171/17 din 04 martie 2022 în privința dlui Vasile Gondiu, administrator la S.A. "Cartuș"


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 166/17 din 03 martie 2022 în privința dlui Nicolae Țărnă, director al IP Centrul de cultură și artă "Ginta Latină"


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 165/17 din 03 martie 2022 în privința dlui Vasilii Cojocaru, primar al satului Zahoreni, raionul Orhei


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 163/18 din 02 martie 2022 în privința dlui Vasile Rața, primar al satului Sipoteni, raionul Călărași


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 162/18 din 02 martie 2022 în privința dlui Vasile Rața, primar al satului Sipoteni, raionul Călărași


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 161/18 din 02 martie 2022 în privința dlui Vasile Rața, primar al satului Sipoteni, raionul Călărași


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și a intereselor personale Nr. 160/17 din 02 martie 2022 în privința dnei Elena Enachi, primar al satului Baurci-Moldoveni, raionul Cahul


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 157/16 din 28 februarie 2022 în privința dnei Ana Țugui, specialist pentru reglementarea regimului funciar în cadrul Primăriei satului Capaclia, raionul Cantemir 


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 164/06 din 03 martie 2022 în privința dlui Mihail Bușuleac, vecepreședinte în cadrul Judecătoriei Cahul


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 156/16 din 28 februarie 2022 în privința dlui Grigore Popa, consilier în Consiliul comunal Grătiești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 155/16 din 28 februarie 2022 în privința dlui Ștefan Meteoglo, ofițer superior de investigații în cadrul Inspectoratului General de Poliție al Ministerului Afacerilor Interne 


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 154/16 din 25 februarie 2022 în privința dlui Stanislav Danila, consilier în Consiliul orășenesc Vatra


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 153/06 din 28 februarie 2022 în privința dnei Eugenia Culinca, judecător al Judecătoriei Chișinău, sediul Centru


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 152/06 din 28 februarie 2022 în privința dlui Grigore Filipov, președinte al raionului Dubăsari


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 145/09 din 24 februarie 2022 în privința dnei Ina Dascaliuc, șef al Direcției management resurse umane a Serviciului Fiscal de Stat

Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 142/12 din 23 februarie 2022 în privința dlui Nicolae Damian, ex-șef al Direcției Generale Administrare Fiscală Centru a Serviciului Fiscal de Stat


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 151/18 din 25 februarie 2022 în privința dlui Grigorii Cazacu, judecător în Judecătoria Chișinău


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 150/20 din 25 februarie 2022 în privința dlui Petru Dogocher, consilier în Consiliul raional Orhei


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii Nr. 140/08 din 22 februarie 2022 în privința dlui Veaceslav Batîr, șef al IMSP Centrul Medicilor de Familie mun. Bălți


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 148/18 din 24 februarie 2022 în privința dlui Nicolae Bocicovar, ex-director al S.A. Drumuri Cahul


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 146/18 din 24 februarie 2022 în privința dlui Gheorghe Reabov, funcționar public în cadrul Î.S. "Întreprinderea pentru silvicultură Chișinău" pe lângă Agenția "Moldsilva"


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 138/03 din 21 februarie 2022 în privința dlui Adrian Cotelea, ex-consilier al Consiliului municipal Edineț și ex-consilier al Consiliului raional Edineț


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 137/09 din 21 februarie 2022 în privința dnei Rodica Buzila, consilier local din satul Oxentea, raionul Dubăsari


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 136/12 din 21 februarie 2022 în privința dlui Boris Saramciuc, director al Școlii de Sport din or. Rîșcani


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 135/09 din 21 februarie 2022 în privința dlui Pavel Postica, membru al Comisiei Electorale Centrale / vecepreședinte al Comisiei Electorale Centrale


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 134/09 din 18 februarie 2022 în privința dnei Tatiana Oboroc, șef-interimar al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport mun. Chișinău, sect. Buiucani


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 132/20 din 18 februarie 2022 în privința dnei Renata Cozonac, Director general al Camerei Naționale a Cărții


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 121/17 din 11 februarie 2022 în privința dnei Eugenia Anghelici, primar al satului Hîrtopul-Mare, raionul Criuleni 


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 120/17 din 11 februarie 2022 în privința dlui Oleg Sainus, șef al Penitenciarului nr. 8 Bender


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 118/17 din 11 februarie 2022 în privința dnei Silvia Moscalu, specialist principal în cadrul în cadrul secretariatului Judecătoriei Bălți


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al restricțiilor Nr. 117/17 din 11 februarie 2022 în privința dnei Mariana Viscun, contabil-șef la Judecătoria Bălți


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 131/20 din 17 februarie 2022 în privința dlui Dumitru Cujba, ex-specialist principal în cadrul Preturii sectorului Botanica


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 130/12 din 17 februarie 2022 în privința dnei Angelica Caraman, membru al Comisiei Electorale Centrale / președinte al Comisiei Electorale Centrale


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averilor și intereselor personale Nr. 126/06 din 15 februarie 2022 în privința dnei Angela Matcov, șef al Departamentului Cadastru ASP


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 125/08 din 15 februarie 2022 în privința dlui Nicolae Țărnă, Director al Instituției Publice Centrul de Cultură și Artă "Ginta Latină"


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii Nr. 124/08 din 15 februarie 2022 în privința dlui Nicolae Țărnă, Director al Instituției Publice Centrul de Cultură și Artă "Ginta Latină"


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 128/10 din 16 februarie 2022 în privința dlui Constantin Bacalu, specialist în cadrul Secției construcții, gospodărie comunală și drumuri a Consiliului raional Fălești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 123/08 din 14 februarie 2022 în privința dnei Ludmila Zdraguș, primar al comunei Ștefănești, raionul Florești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 116/08 din 11 februarie 2022 în privința dlui Igor Șarov, ex-ministru al educației, culturii și cercetării


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 115/08 din 11 februarie 2022 în privința dlui Piotr Pușcari, președinte al raionului Basarabeasca


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 114/20 din 11 februarie 2022 în privința dnei Magdalena Diceanu, consilier în Consiliul local Cupcui, raionul Leova


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 113/20 din 11 februarie 2022 în privința dlui Ion Calalb, consilier în Consiliul local Cupcui, raionul Leova


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 107/20 din 9 februarie 2022 în privința dlui Nicolae Țărnă, Director al Instituției Publice Centrul de Cultură și Artă "Ginta Latină"


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 106/20 din 9 februarie 2022 în privința dlui Pavel Barbos, primar al satului Fîrlădeni, raionul Hîncești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 105/20 din 9 februarie 2022 în privința dlui Dumitru Gladiniuc, specialist în cadrul Primăriei mun. Edineț


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 104/20 din 9 februarie 2022 în privința dlui Alexandru Sandu, primar al satului Hiliuți, raionul Rîșcani


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averilor și intereselor personale Nr. 112/31 din 11 februarie 2022 în privința dlui Mihai Proțic, subofițer superior al Serviciului Patrulare Nord a DP Nord a INSP al IGP


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averilor și intereselor personale Nr. 110/31 din 10 februarie 2022 în privința dlui Petru Iarmaliuc, Procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 109/18 din 10 februarie 2022 în privința dlui Constantin Putregai, consilier în Consiliul comunei Pleșeni, raionul Cantemir


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 108/18 din 10 februarie 2022 în privința dnei Ludmila Mișcenco, consilier în Consiliul comunei Pleșeni, raionul Cantemir 


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese  Nr. 103/31 din 9 februarie 2022 în privința dlui Octavian Gladiniuc, ofițer de sector în cadrul Inspectoratului de Poliție Edineț


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese  Nr. 102/10 din 9 februarie 2022 în privința dlui Alexandr Berlinschii, membru al Comisiei Electorale Centrale


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 101/18 din 8 februarie 2022 în privința dnei Tatiana Gaburea,  consilier în Consiliul comunei Grătiești, municipiul Chișinău


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 100/18 din 8 februarie 2022 în privința dlui Valeriu Bîrcă, consilier în Consiliul comunei Grătiești, municipiul Chișinău


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 99/18 din 8 februarie 2022 în privința dnei Raisa Drobca, secretar al Consiliului satului Bădragii Noi


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 97/12 din 4 februarie 2022 în privința dlui Victor Tataru, consilier local al satului Oxentea, raionul Dubăsari


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 96/12 din 4 februarie 2022 în privința dnei Ecaterina Baltag, director al Î.M. "Salubrizare și Amenajare" Căușeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 94/08 din 3 februarie 2022 în privința dnei Maria Manoli, primar al satului Zubrești, raionul Strășeni 


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 91/16 din 2 februarie 2022 în privința dlui Mihail Tucan, șef al Direcției teritoriale UTA Găgăuzia a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 90/16 din 2 februarie 2022 în privința dlui Alexei Paniș, judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 87/21 din 1 februarie 2022 în privința dlui Mihail Merzîncu, primar al satului Cotul Morii, raionul Hîncești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 76/09 din 27 ianuarie 2022 în privința dlui Sergiu Zubco, secretar al Consiliului local al satului Nimereuca, raionul Soroca


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 75/09 din 27 ianuarie 2022 în privința dnei Dorina Rusu, director al Gimnaziului din satul Braniște, raionul Râșcani 


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 92/10 din 3 februarie 2022 în privința dnei Stela Procopciuc, judecător la Curtea de Apel Bălți


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 56/17 din 20 ianuarie 2022 în privința dlui Ivan Toderico, secretar al Consiliului raional Briceni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 83/08 din 1 februarie 2022 în privința dlui Ion Mihalachi, director al IP Gimnaziul Păpăuți din satul Păpăuți, raionul Rezina


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic a conflictului de interese Nr. 85/10 din 1 februarie 2022 în privința dnei Liuba Petraș, consilier local al satului Oxentea, raionul Dubăsari


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic a conflictului de interese Nr. 84/10 din 1 februarie 2022 în privința dnei Mariana Savin, consilier local al satului Oxentea, rainul Dubăsari


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic a conflictelor de interese Nr. 81/04 din 1 februarie 2022 în privința dlui Igor Gherasim, ex-consilier în Consiliul comunal Negureni, raionul Telenești


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic a conflictelor de interese Nr. 80/04 din 1 februarie 2022 în privința dnei Ecaterina Baltag, director al Întreprinderii Municipale Salubrizare și Amenajare Căușeni


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al incompatibilităților  Nr. 79/04 din 1 februarie 2022 în privința dnei Liudmila Butucel, inspector superior în cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 74/10 din 27 ianuarie 2022 în privința dnei Cristina Socolovschi, secretar al Consiliului local Oxentea, raionul Dubăsari


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 58/20 din 21 ianuarie 2022 în privința dlui Alexandru Ganenco, ex-consilier al Consiliului local Crocmaz, raionul Ștefan Vodă


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 57/20 din 21 ianuarie 2022 în privința dlui Corneliu Trofăilă, ex-Șef Departament în cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova  


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 54/20 din 20 ianuarie 2022 în privința dnei Tatiana Platon, director al Căminului cultural din satul Dișcova, raionul Orhei


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averilor și intereselor personale Nr. 78/31 din 31 ianuarie 2022 în privința dlui Oleg Tofilat, Director General al Î.S. Calea Ferată din Moldova


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 77/31 din 31 ianuarie 2022 în privința dlui Anatolie Donțu, primar al or. Căușeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 73/12 din 26 ianuarie 2022 în privința dnei Nina Zubco, consilier local al satului Nimereuca, raionul Soroca


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 72/10 din 26 ianuarie 2022 în privința dlui Valeriu Ciobanu, primar al satului Bolțun, raionul Nisporeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 62/16 din 21 ianuarie 2022 în privința dnei Angela Axenti, primar al comunei Pruteni, raionul Fălești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 61/16 din 21 ianuarie 2022 în privința dlui Dumitru Dudun, consilier în Consiliul orășenesc Dondușeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 71/11 din 24 ianuarie 2022 în privința dnei Alexandra Topal, primar al comunei Băiuș, raionul Leova


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 70/11 din 24 ianuarie 2022 în privința dnei Zinaida Tcaci, consilier în Consiliul raional Rîșcani


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 69/11 din 24 ianuarie 2022 în privința dnei Liuba Șatcovschi, consilier în Consiliul raional Rîșcani


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 65/31 din 24 ianuarie 2022 în privința dnei Zinovia Schimbător, consilier local al Consiliului local Codreni, raionul Cimișlia


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al restricțiilor Nr. 64/31 din 24 ianuarie 2022 în privința dlui Andrei Cernei, funcționar public cu statut special al Serviciului Vamal


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 59/31 din 21 ianuarie 2022 în privința dnei Angela Ursachi, primar al satului Mateuți, raionul Rezina


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese nr. 55/09 din 20.01.2022 în privința dnei Tatiana Buruiană, primar al comunei Mereșeni, raionul Hîncești


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilității Nr. 52/31 din 20 ianuarie 2022 în privința dnei Tatiana Platon, Director al Căminului cultural din s. Dișcova, r. Orhei


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 51/18 din 20 ianuarie 2022 în privința dlui Vasile Bumacov, ex-director tehnic în Instituția Publică "Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii"


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 50/18 din 20 ianuarie 2022 în privința dlui Vasile Bumacov, ex-director tehnic în Instituția Publică "Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii"


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 49/18 din 19 ianuarie 2022 în privința dlui Gheorghe Busuioc, consilier în Consiliile raionului Cantemir și a satului Capaclia


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averilor și intereselor personale Nr. 47/31 din 19 ianuarie 2022 în privința dlui Stepan Prisacari, primar al satului Zăluceni, raionul Florești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 04/20 din 4 ianuarie 2022 în privința dlui Grigore Zapuhlîh, director al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie "Diomid Gherman"


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 43/04 din 14 ianuarie 2022 în privința dlui Dumitru Gladiniuc, specialist în cadrul Primăriei mun. Edineț


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 41/04 din 14 ianuarie 2022 în privința dlui Eduard Velicov, procuror în cadrul Procuraturii UTA Găgăuzia, oficiul Comrat


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 40/04 din 14 ianuarie 2022 în privința dnei Teodora Botnarenco, consilier în Consiliul sătesc Cogîlniceni, raionul Rezina


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 38/04 din 14 ianuarie 2022 în privința dlui Iurie Chirinciuc, ex-ministru al transporturilor și infrastructurii drumurilor


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 37/04 din 14 ianuarie 2022 în privința dlui Dumitru Vulpe, ex-director al ÎM Regia Autosalubritate


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 36/04 din 14 ianuarie 2022 în privința dnei Tatiana Corniencova, primar al satului Cunicea, raionul Florești


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 44/31 din 17 ianuarie 2022 în privința dlui Sergiu Conea, consilier în cadrul Consiliului sătesc Țarigrad, raionul Drochia


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 39/18 din 14 ianuarie 2022 în privința dlui Alexandru Pivoda, ofițer superior de investigații în Inspectoratul Național de Investigații


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 33/08 din 14 ianuarie 2022 în privința dlui Igor Colodrovschi, funcționar public cu statut special în cadrul IGP al MAI


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 32/21 din 13 ianuarie 2022 în privința dlui Vasile Cemortan, șef Post Vamal Bălți, Biroul Vamal Nord din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 23/17 din 10 ianuarie 2022 în privința dlui Dumitru Alaiba, deputat în Parlamentul Republicii Moldova


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 22/17 din 10 ianuarie 2022 în privința dnei Ecaterina Baltag, director al Î.M. "Salubrizare și amenajare" din Căușeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 21/17 din 10 ianuarie 2022 în privința dnei Ludmila Peeva, director la Liceul Teoretic "Ivan Vazov" din raionul Taraclia


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 20/17 din 10 ianuarie 2022 în privința dnei Victoria Tcaci, director financiar la S.A. "Red-Nord"


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul al incompatibilităților Nr. 27/08 din 12 ianuarie 2022 în privința dlui Igor Colodrovschi, funcționar public cu statut special în cadrul IGP al MAI


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 30/04 din 12 ianuarie 2022 în privința dlui Dinu Sorocovici, director al Întreprinderii de Stat Firma Editorial-Poligrafică Tipografia Centrală 


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 29/04 din 12 ianuarie 2022 în privința dlui Sergiu Gurduza, membru al Comisiei Electorale Centrale


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 28/04 din 12 ianuarie 2022 în privința dnei Vera Popescu, consilier în Consiliul sătesc Molovata, raionul Dubăsari


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 15/16 din 6 ianuarie 2022 în privința dlui Ion Munteanu, primar al satului Fetești, raionul Edineț


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 14/16 din 6 ianuarie 2022 în privința dnei Mariana Munteanu, ex-șef al Bibliotecii publice din satul Fetești, raionul Edineț


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 13/16 din 6 ianuarie 2022 în privința dnei Mariana Munteanu, ex-șef al Bibliotecii publice din satul Fetești, raionul Edineț


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averilor și intereselor personale Nr. 26/31 din 12 ianuarie 2022 în privința dlui Vladlen Stadler, ex-șef al Biroului Vamal Sud al Serviciului Vamal


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averilor și intereselor personale Nr. 25/31 din 11 ianuarie 2022 în privința dlui Igor Tropoțel, șef al Biroului Vamal Nord al Serviciului Vamal


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 16/16 din 6 ianuarie 2022 în privința dlui Radislav Cotiujanschii, primar al comunei Mihăileni, raionul Briceni


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 17/18 din 6 ianuarie 2022 în privința dlui Vasile Colța, consilier în Consiliul mun, Hîncești


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 12/18 din 5 ianuarie 2022 în privința dlui Dorin Balmuș, director adjunct al Centrului Național de Medicină Sportivă "Atletmed"


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 11/18 din 5 ianuarie 2022 în privința dlui Gheorghe Ștefăneț, director al Centrului Național de Medicină Sportivă "Atletmed"


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 10/31 din 5 ianuarie 2022 în privința dlui Ivan Zaharco, șef al Direcției învățământ din cadrul Consiliului raional Ocnița


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 7/21 din 5 ianuarie 2022 în privința dlui Igor Eșanu, ex-manager al Unității de implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului din Chișinău 


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 03/21 din 4 ianuarie 2022 în privința dlui Oleg Lisiuc, primar al satului Mărcăuți, raionul Briceni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 02/20 din 3 ianuarie 2022 în privința dnei Rita Ciobanu, director al Instituției de Educație Timpurie "Ghiocel" din or. Cimișlia


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 01/20 din 3 ianuarie 2022 în privința dnei Lilia Tănase, Vicepreședinte al raionului Hîncești


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 1297/20 din 30 decembrie 2021 în privința dlui Vasile Adașan, șef interimar al Inspectoratului de Poliție Orhei al IGP al MAI


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 1296/31 din 30 decembrie 2021 în privința dlui Eugeniu Coștei, ex-Director al Autorității Aeronautice Civile


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 1301/21 din 31 decembrie 2021 în privința dlui Tudor Nenescu, șef al Casei de Cultură din satul Corlăteni, raionul Rîșcani


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 1300/21 din 31 decembrie 2021 în privința dlui Gheorghe Chiosa, șef adjunct al Biroului Vamal Centru din cadrul Serviciului Vamal al Republicii Moldova


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii Nr. 1299/08 din 31 decembrie 2021 în privința dlui Vasile Malcoci, director interimar al IMSP "Spitalul raional Sîngerei"


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii Nr. 1298/08 din 31 decembrie 2021 în privința dlui Eugeniu Șipcalov, vicepreședinte al raionului Ocnița


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 1292/21 din 30 decembrie 2021 în privința dlui Tudor Balițchi, ex-Director General al Serviciului Vamal al Republicii Moldova


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 1283/20 din 27 decembrie 2021 în privința dlui Petru Boțoc, primar al comunei Vărăncău, raionul Soroca


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 1273/20 din 22 decembrie 2021 în privința dlui Romeo Lopotencu, Director general al S.A. "Red-Nord"  


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 1272/20 din 22 decembrie 2021 în privința dnei Victoria Tcaci, director financiar al S.A. "Red-Nord"


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 1265/20 din 21 decembrie 2021 în privința dnei Diana Popovici, director al Instituției de Educație Timpurie din satul Făleștii Noi, raionul Fălești  


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1291/08 din 29 decembrie 2021 în privința dlui Ion Galus, consilier în Consiliul raional Sîngerei


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1290/12 din 28 decembrie 2021 în privința dnei Galina Zincovscaia, șef al Direcției proprietate municipală și relații funciare din Primăria mun. Bălți


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1289/16 din 28 decembrie 2021 în privința dnei Rodica Mocanu, director al Gimnaziului Ion Ungureanu din satul Opaci, raionul Căușeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 1288/08 din 28 decembrie 2021 în privința dlui Valentin Bejan, șef al Inspectoratului pentru protecția mediului Ștefan Vodă


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 1287/21 din 28 decembrie 2021 în privința dlui Ruslan Caraivan, procuror șef în cadrul Procuraturii raionului Cimișlia


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 1285/16 din 28 decembrie 2021 în privința dlui Vitalie Moroșanu, judecător la Judecătoria Bălți


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 1284/16 din 28 decembrie 2021 în privința dlui Ion Munteanu, primar al satului Fetești, raionul Edineț 


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 1278/21 din 24 decembrie 2021 în privința dlui Ion Dulgheru, ex-procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 1281/17 din 24 decembrie 2021 în privința  dlui Romeo Lopotencu, director general al S.A. "Red-Nord"


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 1280/17 din 24 decembrie 2021 în privința  dlui Romeo Lopotencu, director general al S.A. "Red-Nord"


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 1279/31 din 24 decembrie 2021 în privința  dlui Anatolie Focșa, funcționar public în cadrul Primăriei or. Căușeni


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 1276/31 din 23 decembrie 2021 în privința dnei Oxana Robu, judecător în cadrul Curții de Apel Chișinău 


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 1274/18 din 22 decembrie 2021 în privința dlui Iurii Silviu, comandant de Pluton în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 1261/18 din 20 decembrie 2021 în privința dlui Iurii Silviu, comandant de Pluton în cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al declarării averii Nr. 1245/18 din 14 decembrie 2021 în privința dlui Vitalie Șalari, ex-primar al comunei Băcioi 


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii Nr. 1271/08 din 22 decembrie 2021 în privința dlui Radu Movilă, ex-angajat al Serviciului Vamal


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1268/31 din 21 decembrie 2021 în privința dnei Liudmila Brașnueva, șef al Bibliotecii din comuna Nicolaevca, raionul Florești


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1267/31 din 21 decembrie 2021 în privința dnei Aliona Bezcorovalnîi, director al Casei de Cultură din comuna Nicolaevca, raionul Florești


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1266/31 din 21 decembrie 2021 în privința dnei Irina Vanio, ex-director al Centrului Comunitar din comuna Nicolaevca, raionul Florești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii Nr. 1262/08 din 21 decembrie 2021 în privința dlui Petru Iarmaliuc, procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr.1269/21 din 22 decembrie 2021 în privința dlui Vitalie Zghibarța, șef Secție securitate publică, Direcția de poliție a mun. Chișinău, IP Botanica, IGP a MAI


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 1255/17 din 16 decembrie 2021 în privința dlui Petru Tarlev, primar al comunei Bașcalia, raionul Basarabeasca


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 1250/17 din 15 decembrie 2021 în privința dlui Andrei Ulinici, consilier al Consiliului comunei Valea Trestieni, raionul Nisporeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr.1264/31 din 21 decembrie 2021 în privința dlui Tudor Tutunaru, vicepreședinte al raionului Sîngerei


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 1263/21 din 21 decembrie 2021 în privința dnei Elena Zghibarța, procuror în cadrul Procuraturii mun. Chișinău


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii Nr. 1259/08 din 17 decembrie 2021 în privința dlui Serghei Rusu, primar al comunei Nucăreni, raionul Telenești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilității Nr. 1257/31 din 17 decembrie 2021 în privința dlui Eugeniu Coștei, ex-director al Autorității Aeronautice Civile


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 1254/20 din 16 decembrie 2021 în privința dnei Veronica Cupcea, președintele Judecătoriei Orhei


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 1253/20 din 16 decembrie 2021 în privința dnei Cristina Frolov, ex-director al I.P. oficiul național al viei și vinului


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 1249/20 din 15 decembrie 2021 în privința dlui Valentin Țoiu, consilier local în Consiliul orășenesc Glodeni


Proces verbal de refuz în inițierea controlului  pe regimul juridic al averii și al intereselor personale Nr.1242/27 din 14 decembrie 2021 în privința dlui Mihail Martînov, șef interimar al Direcției Asistență Socială și Protecție a Familiei a Consiliului raional Basarabeasca


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al averii și al intereselor personale Nr. 1241/27 din 14 decembrie 2021 în privința dlui Vladimir Dănila, ofițer principal în cadrul Clubului Sportiv Central "Dinamo" al MAI


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1256/31 din 16 decembrie 2021 în privința dlui Dumitru Robu, Procuror General interimar


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și al intereselor personale Nr. 1228/09 din 08 decembrie 2021 în privința dlui Denis Șova, director al CV "Cricova" SA


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii Nr. 1247/08 din 15 decembrie 2021 în privința dnei Lucia Grădinari, judecătoare în cadrul Judecătoriei Drochia


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 1237/20 din 10 decembrie 2021 în privința dnei Tamara Rotaru, consilier în Consiliul local Burlacu, raionul Cahul


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1236/20 din 10 decembrie 2021 în privința dlui Ion Bobeica, ex-primar al or. Vatra, mun. Chișinău


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 1243/21 din 14 decembrie 2021 în privința dlui Vasile Șarpe, director al Instituției Publice Centrul de Medicină Legală


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 1235/12 din 10 decembrie 2021 în privința dlui Artur Șevciuc, ex-funcționar public cu statut special din cadrul IP Edineț al IGP al MAI


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 1233/16 din 08 decembrie 2021 în privința dnei Maria Țonu, jurist în cadrul comunei Băcioi, municipiul Chișinău


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 1232/16 din 08 decembrie 2021 în privința dlui Mihail Drosu, jurist în cadrul Primăriei comunei Băcioi, municipiul Chișinău


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1231/16 din 08 decembrie 2021 în privința dlui Ilie Leahu, primar al comunei Băcioi, municipiul Chișinău


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 1230/16 din 08 decembrie 2021 în privința dlui Ilie Leahu, primar al comunei Băcioi, municipiul Chișinău


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 1229/16 din 08 decembrie 2021 în privința dlui Andrei Șalari, consilier în Consiliul comunei Băcioi, municipiul Chișinău


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1227/09 din 08 decembrie 2021 în privința dlui Ion Palamaru, primar al satului Valea Perjei, raionul Cimișlia


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 1223/20 din 06 decembrie 2021 în privința dlui Fiodor Vortolomei, ex-primar al comunei Cotova, raionul Drochia


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al restricțiilor și limitărilor Nr. 1203/20 din 01 decembrie 2021 în privința dlui Victor Șumleanschi, salvator al USP Căușeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al restricțiilor și limitărilor Nr. 1202/20 din 01 decembrie 2021 în privința dnei Silvia Șumleanschi, ofițer superior în cadrul Centrului Republican de Instruire


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr.1221/08 din 06 decembrie 2021 în privința dlui Lilian Brînză, ex-director al IMSP Spitalul raional Sîngerei


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr.1220/08 din 06 decembrie 2021 în privința dnei Rodica Porcescu, primar al comunei Baroncea, raionul Drochia


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr.1219/08 din 06 decembrie 2021 în privința dnei Rodica Porcescu, primar al comunei Baroncea, raionul Drochia


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al restricțiilor și limitărilor Nr.1218/08 din 06 decembrie 2021 în privința dlui Iurie Stroiu, director adjunct al ocolului silvic Cahul din cadrul Întreprinderii de Stat "Întreprinderea pentru Silvicultură Silva-Sud Cahul"


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr.1217/08 din 06 decembrie 2021 în privința dlui Iurie Stroiu, director adjunct al ocolului silvic Cahul din cadrul Întreprinderii de Stat "Întreprinderea pentru Silvicultură Silva-Sud Cahul"


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 1225/12 din 07 decembrie 2021 în privința dlui Iurii Mîzdrenco, consilier în Consiliul raional Rîșcani


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1224/31 din 06 decembrie 2021 în privința dlui Igor Catruc, subofițer al Serviciului supraveghere tehnică și accidente rutiere al IP Căușeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și a intereselor personale Nr. 1165/16 din 25 noiembrie 2021 în privința dlui Vasile Grădinaru, ex-funcționar public cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne 


Proces verbal de refuz a controlului pe regimul juridic al declarării averii și intereselor personale Nr. 1212/15/R din 02 decembrie 2021 în privința dlui Vasile Nemțeanu, funcționar public în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediu   


Proces verbal de refuz a controlului pe regimul juridic al restricțiilor și limitărilor Nr. 1211/15/R din 02 decembrie 2021 în privința dnei Nadejda Ulianovschi, șef-adjunct al I.P. "Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate"   


Proces verbal de refuz a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 1210/15/R din 02 decembrie 2021 în privința dnei Nadejda Ulianovschi, șef-adjunct al I.P. "Laboratorul central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate"   


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 1215/21 din 03 decembrie 2021 în privința dlui Iurie Goncear, ofițer superior în cadrul Direcției management operațional al IGP MAI


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1216/31 din 03 decembrie 2021 în privința dnei Maria Brînzilă, secretar al Consiliului Local al or. Sîngera, mun. Chișinău


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților  Nr. 1214/21 din 03 decembrie 2021 în privința dlui Iurie Goncear, ofițer superior în cadrul Direcției management operațional al IGP MAI


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al averii și intereselor personale Nr. 1213/29 din 03 decembrie 2021 în privința dlui Constantin Botnari, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova


Proces verbal de refuz a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr.1192/15/R din 29 noiembrie 2021 în privința dlui Dumitru Tiron, consilier în cadrul Consiliului local Vișniovca, raionul Cantemir


Proces verbal de refuz a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr.1191/15/R din 29 noiembrie 2021 în privința dlui Dumitru Tiron, consilier în cadrul Consiliului local Vișniovca, raionul Cantemir


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictului de interese Nr. 1175/10 din 29 noiembrie 2021 în privința dnei Liuba Jignea-Suveică, director interimar al Administrației Naționale a Penitenciarelor 


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1208/31 din 02 decembrie 2021 în privința dlui Ivan Gaidarlî, consilier al Consiliului Local al satului Burlăceni, raionul Cahul


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1207/31 din 02 decembrie 2021 în privința Lidiei Carpenco, primar al satului Burlăceni, raionul Cahul


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al averilor și intereselor personale Nr. 1206/31 din 02 decembrie 2021 în privința dnei Renata Ionel, fost consilier local al satului Vorniceni, raionul Strășeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1204/21 din 02 decembrie 2021 în privința dlui Vasile Șarpe, director al Instituției Publice "Centrul de Medicină Legală"


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al restricțiilor și limitărilor Nr. 1198/08 din 01 decembrie 2021 în privința dlui Sergiu Sîrghi, șef al Direcției unități de comerț, alimentație publică și protecția consumatorilor a Agenției naționale pentru siguranța alimentelor


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 1197/08 din 01 decembrie 2021 în privința dlui Sergiu Sîrghi, șef al Direcției unități de comerț, alimentație publică și protecția consumatorilor a Agenției naționale pentru siguranța alimentelor


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1196/08 din 01 decembrie 2021 în privința dlui Sergiu Sîrghi, șef al Direcției unități de comerț, alimentație publică și protecția consumatorilor a Agenției naționale pentru siguranța alimentelor


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1200/12 din 01 decembrie 2021 în privința dnei Veronica Negură, director al Grădiniței de copii din satul Dușmani, raionul Glodeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1199/12 din 01 decembrie 2021 în privința dlui Grigori Goncearuc, consilier în Consiliul raional Râșcani


Proces verbal de refuz inițiere a controlului pe regimul juridic al averii Nr. 1194/21 din 30.11.2021 în privința dlui Fiodor Vînaga, consilier în cadrul Consiliului raional Edineț 


Proces verbal de refuz inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1182/04 din 29 noiembrie 2021 în privința dlui Piotr Gafinciuc, primarul sat. Glinjeni, raionul Fălești


Proces verbal de refuz inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 1181/04 din 29 noiembrie 2021 în privința dlui Ion Gangan, consilier, Consiliul orășenesc Nisporeni


Proces verbal de refuz inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1183/04 din 29 noiembrie 2021 în privința dnei Diana Carmalac, director al Grădiniței, sat. Doina, raionul Cahul.


Proces verbal de refuz inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1184/04 din 29 noiembrie 2021 în privința dlui Serghei Carmalac, primarul com. Doina, raionul Cahul


Proces verbal de refuz inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 1168/18 din 26 noiembrie 2021 în privința dlui Vitalie Popovici, șeful Inspectoratului de Poliție Fălești


Proces verbal de refuz inițiere a controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 1172/18 din 26 noiembrie 2021 în privința dlui Sergiu Dobândă, ex- consilier în Consiliul Mărculești, raionul Florești


Proces verbal de refuz inițiere controlului pe regimul juridic al averii Nr. 1193/27 din 30 noiembrie 2021 în privința dnei Tatiana Oboroc, șef adjunct interimar al DGETS mun. Chișinău


Proces verbal de refuz inițiere controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1177/28 din 29 noiembrie 2021 în privința dlui Simion Tatarov, primar al orașului Rezina


Proces verbal de refuz în inițierea controlului pe regimul juridic al averii Nr. 1178/28 din 29 noiembrie 2021 în privința dlui Andrei Pavaloi, șef adjunct al Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a mun. Chișinău


Proces verbal de refuz inițiere controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1167/08 din 26.11.2021 în privința  dnei Aurica Palii, administrator interimar al Î.M ”Gospodăria comunală din s. Pelinia”


Proces verbal de refuz inițiere controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1163/08 din 25.11.2021 în privința dlui Grigore Palii, consilier în Consiliul local Pelinia, raionul Drochia


Proces verbal de refuz inițiere controlului pe regimul juridic al averii Nr. 1160/20 din 24.11.2021 în privința dlui Alexandru Vloico, șef Serviciu în cadrul INSP, secția patrulare Centru 


Proces verbal de refuz inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1159/20 din 24.11.2021 în privința dnei Maria Gujea, director al IET din sat. Hirișeni, raionul Telenești 


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii Nr. 1166/21 din 26.11.2021 în privința dnei Cristina Frolov, fost director Oficiul Național al Viei și Vinului


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii Nr. 1162/16 din 25.11.2021 în privința dlui Ștefan Paniș, Președintele raionului Florești


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al incompatibilităților Nr. 1123/20 din 16.11.2021 în privința dlui Igor Luca, administrator al Î.M ”Apă Canal Dondușeni”


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii Nr. 1156/20 din 22.11.2021 în privința dnei Ala Cobăneanu, ajudecător, Curtea Supremă de Justiție


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii Nr. 1124/20 din 16.11.2021 în privința dlui Igor Luca, administrator al Î.M ”Apă Canal Dondușeni”


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii Nr. 1147/10 din 18.11.2021 în privința dlui Iurie Buga, primar al sat. Miclești, r-ul Criuleni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1146/10 din 18.11.2021 în privința dlui Iurie Buga primar al sat. Miclești, r-ul Criuleni.


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1145/20 din 18.11.2021 în privința dlui Valeriu Bujoreanu, primar al com. Pănășești, r-nul Strășeni.


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1150/31 din 19.11.2021 în privința dnei Eugenia Dorogoi, contabil-șef, Primăria Peresecina, r-ul Orhei  


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii Nr. 1148/16 din 19.11.2021  în privința dlui Veaceslav Eni, director general ”Termoelectrica”.


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1149/21 din 19.11.2021 în privința dnei Magdalena Diceanu, consilier în Consiliul Cupcui, r-ul Leova.


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1134/17 din 17.11.2021 în privința dlui Sergiu Crîșmaru, consilier în Consiliul local Chioselia Rusă, UTA Găgăuzia


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1135/17 din 17.11.2021 în privința  dlui Ivan Nazarenco, consilier în Consiliul local Chioselia Rusă, UTA Găgăuzia


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1133/17 din 17.11.2021 în privința  dlui Sudi Vasile, consilier în Consiliul local Chioselia Rusă, UTA Găgăuzia


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1136/17 din 17.11.2021 în privința dlui Dmitri Sîrbii, consilier în Consiliul local Chioselia Rusă, UTA Găgăuzia


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1132/17 din 17.11.2021 în privința Liudmila Sîrbii, consilier al Consiliului local Chioselia Rusă, UTA - Găgăuzia 


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1121 din 16.11.2021 în privința  dnei Valentina Buzu, primar sat. Perescina, r-ul Orhei.


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii Nr.1120/10 din 15.11.2021 în privința dlui Oleg Bobrov, șef al Secției administrativ-militar Ocnița


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al declarării averii  Nr. 1111/10 din 12.11.2021 în privința dlui Ghenadie Șmulschi, viceprimar de Bălți


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1109/10 din 12.11.2021 în privința dlui Serghei Gorea, primar al sat. Petrești, r-nul Ungheni. 


Proces verbal de  refuz inițiere al controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1113/10 din 15.11.2021 în privința dlui Vladimir Ciolac, consilier raional Rîșcani


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul jurdic al conflictelor de interese Nr. 1112/10 din 15.11.2021 în privința dnei Marina Ozchelik, consilier raional Rîșcani


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1110/10 din 12.11.2021 în privința Liliana Savca, director IET ”Albinuta” s. Sofia, r-nul Drochia 


Proces verbal de refuz în inițiere a controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese Nr.1108/31 din 10.11.2021 în privința dnei Tatiana Roșca, angajată Î.M ”Prosper Rural”


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al averii si intereselor personale  Nr.1106/21  din 10.11.2021 în privința dlui Vasile Marandici, primar al sat. Crăsnășeni, r-ul Telenești.


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul juridic al conflictelor de interese  Nr.1102/18 din 08.11.2021 în privința dlui Fiodor Vînaga, consilier în Consiliul municipal Edineț. 


Proces verbal de refuz al inițierii controlului pe regimul incompatibilităților Nr. 1103/18 din 08.11.2021 în privința dlui Fiodor Vînaga, consilier în Consiliul municipal Edineț


Proces verbal de refuz al inițierii controlului privind regimul juridic al conflictelor de interese Nr. 1100/21 din 05.11.2021 în privința dnei Tatiana Noroc, director interimar al IET, sat. Ustia, Glodeni


Proces verbal de refuz al inițierii controlului privind regimul juridic al al averii și intereselor personale Nr. 1099/21 din 05.11.2021 în privința dlui Ilie Botnari, șef Direcția 2 din cadrul Direcției generale Combaterea Corupției a CNA 


Proces verbal de refuz inițiere al controlului privind regimul juridic al averii și intereselor personale NR.1104/21 din 09.11.2021 în privința dlui Vadim Roșca, consilier în Consiliul Raional Fălești


Proces verbal de refuz inițiere al controlului privind regimul juridic al conflictelor  de interese Nr. 1097/21 din 01 noiembrie 2021 în privința dnei Iraida Noroc, șef al I.P Casa de Cultură din s. Ustia r-nul Glodeni