Funcții publice


17.08.2019 Extinderea perioadei de depunere a dosarelor pentru o funcţie publică

În contextul completării funcţiilor publice vacante din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru suplinirea funcțiilor publice prelungește concursul pentru suplinirea unei funcţii vacante de șef al Direcției financiare și administrare.

Informații suplimentare se pot obține pe pagina oficială web a Autorității Naționale de Integritate www.ani.md.

Data-limită de depunere a dosarelor de concurs – 28.08.2019, ora 17.00

Adresa poştală – MD-2012, Chişinău, str. A.Russo, 1, etajul IV

Persoane de contact:

Stepanida Draguţan, tel. 022 820612, 068101023, e-mail – stepanida.dragutan@ani.md

Viorica Cabac, tel. 022 820605, 068101036, e-mail – viorica.cabac@ani.md


16.08.2019 Autoritatea Naţională de Integritate anunţă, începând cu data de 16 august 2019, concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de specialist principal al Direcţiei evaluare, prevenire şi implementare a politicilor

Cerințele, sarcinile și condițiile de bază le găsiți aici.

Persoanele interesate pot depune personal în zilele de luni - vineri, ora 8.00 – 17.00, cu pauză de prânz de la 12.00 până la 13.00 sau prin poşta electronică, dosarul de participare la concurs, care va conţine:

 1. formularul de participare;
 2. copia buletinului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare*;
 4. copia carnetului de muncă;
 5. certificat medical**;
 6. cazier judiciar**.

Data-limită de depunere a dosarelor de concurs – 05.09.2019, ora 17.00

Adresa poştală – MD-2012, Chişinău, str. A.Russo, 1, etajul IV

Persoane de contact:

Stepanida Draguţan, tel. 022 820 612, 068 10 10 23, e-mail – stepanida.dragutan@ani.md

Viorica Cabac, tel. 022 820 605, 068 10 10 36, e-mail – viorica.cabac@ani.md


12.08.2019 Autoritatea Naţională de Integritate prelungește perioada de selectare și numire, prin transfer, a unui specialist în funcția de auditor principal intern al Serviciului securitate, audit şi control al integrităţii

Cerințele, sarcinile și condițiile de bază le găsiți aici.

Selectarea se va desfășura în 2 etape:

 • examinarea CV-urilor prezentate;
 • interviul în cadrul Comisiei de concurs pentru suplinirea funcției publice de conducere și de execuție.

Perioada depunerii CV-urilor: 12.08.2019 – 23.08.2019, în zilele de luni - vineri, ora 8.00 – 17.00

Persoanele interesate pot depune personal,  prin poştă sau prin poşta electronică, CV-ul, la care se vor anexa următoarele documente:

 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă, alte acte ce atestă activitatea de muncă până la momentul depunerii CV-ului.

Adresa poştală – MD-2012, Chişinău, str. A.Russo, 1, etajul IV

Persoane de contact:

Stepanida Draguţan, tel. 022 820 612, 068 10 10 23; e-mail: stepanida.dragutan@ ani.md

Viorica Cabac, tel. 022 820 605, 068 10 10 36; e-mail: viorica.cabac@ ani.md


01.08.2019 Autoritatea Naţională de Integritate anunţă, începând cu data de 01 august 2019,  concurs pentru suplinirea funcţiei publice șef al Direcției financiare și administrare

Cerințele, sarcinile și condițiile de bază le găsiți aici .


 

4.07.2019 Autoritatea Naţională de Integritate anunţă demararea procedurii de selectare și numire, prin transfer, a unui specialist principal cu atribuții în domeniul achizițiilor publice al Direcției financiare și administrare

Cerințele, sarcinile și condițiile de bază le găsiți aici.

Selectarea se va desfășura în 2 etape:

 • examinarea CV-urilor prezentate;
 • interviul în cadrul Comisiei de concurs pentru suplinirea funcției publice de conducere și de execuție.

Perioada depunerii CV-urilor: 24.07.2019 – 09.08.2019, în zilele de luni - vineri, ora 8.00 – 17.00

Persoanele interesate pot depune personal,  prin poştă sau prin poşta electronică, CV-ul, la care se vor anexa următoarele documente:

 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă, alte acte ce atestă activitatea de muncă până la momentul depunerii CV-ului.

Adresa poştală – MD-2012, Chişinău, str. A.Russo, 1, etajul IV

Persoane de contact:

Stepanida Draguţan, tel. 022 820 612, 068 10 10 23; e-mail: stepanida.dragutan@ ani.md

Viorica Cabac, tel. 022 820 605, 068 10 10 36; e-mail: viorica.cabac@ ani.md


24.07.2019 Autoritatea Naţională de Integritate anunţă demararea procedurii de selectare și numire, prin transfer, a unui specialist în funcția de auditor principal intern al Serviciului securitate, audit şi control al integrităţii

Cerințele, sarcinile și condițiile de bază le găsiți aici.

Selectarea se va desfășura în 2 etape:

 • examinarea CV-urilor prezentate;
 • interviul în cadrul Comisiei de concurs pentru suplinirea funcției publice de conducere și de execuție.

Perioada depunerii CV-urilor: 24.07.2019 – 09.08.2019, în zilele de luni - vineri, ora 8.00 – 17.00

Persoanele interesate pot depune personal,  prin poştă sau prin poşta electronică, CV-ul, la care se vor anexa următoarele documente:

 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii;
 • copiile certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă, alte acte ce atestă activitatea de muncă până la momentul depunerii CV-ului.

Adresa poştală – MD-2012, Chişinău, str. A.Russo, 1, etajul IV

Persoane de contact:

Stepanida Draguţan, tel. 022 820 612, 068 10 10 23; e-mail: stepanida.dragutan@ ani.md

Viorica Cabac, tel. 022 820 605, 068 10 10 36; e-mail: viorica.cabac@ ani.md

 


15.10.2018  Extinderea perioadei de depunere a dosarelor pentru funcţii publice

În contextul completării funcţiilor publice vacante din cadrul Autorității Naționale de Integritate, Comisia pentru organizarea și desfășurarea concursului pentru suplinirea funcțiilor publice prelungește concursul pentru suplinirea unei funcţii vacante de specialist principal al Direcţiei evaluare, prevenire şi implementare a politicilor şi a două funcţii vacante, pe perioadă determinată, de specialist principal al Direcţiei juridice, cu stabilirea datei-limită de depunere a dosarelor de concurs până la 26 octombrie 2018.  

Informații suplimentare se pot obține:

La sediul ANI, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, et. 4;

Direcția resurse umane și documentare, tel. 022 820 612;

Pe pagina oficială web a Autorității Naționale de Integritate www.ani.md.

Comisia de concurs


01.10.2018  Concurs pentru o funcție publică

Autoritatea Naţională de Integritate anunţă, începând cu data de 1 octombrie 2018, concurs pentru suplinirea funcţiei vacante de specialist principal (componenta achiziţii publice) al Direcţiei financiare şi administrare, cu stabilirea datei-limită de depunere a dosarelor de concurs până la 20 octombrie 2018.

Candidatul trebuie să întrunească cumulativ condiţiile din anexă – vezi aici:

Informații suplimentare se pot obține:

La sediul ANI, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, et. 4, Direcția resurse umane și documentare, tel. 022 820 612.

Comisia de concurs    


26.09.2018  ANI anunţă concurs pentru două funcții publice

Autoritatea Naţională de Integritate anunţă, începând cu data de 26 septembrie 2018, concurs pentru suplinirea, pe perioadă determinată, a două funcţii vacante de specialist principal al Direcţiei juridice, cu stabilirea datei-limită de depunere a dosarelor de concurs până la 10 octombrie 2018.

Candidatul trebuie să întrunească cumulativ condițiile din anexă – vezi aici:

Informații suplimentare se pot obține:

La sediul ANI, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, et. 4, Direcția resurse umane și documentare, tel. 022 820 612;

Comisia de concurs    


25.09.2018  ANI anunţă concurs pentru funcții publice

Autoritatea Naţională de Integritate anunţă, începând cu data de 25 septembrie 2018, concurs pentru suplinirea a două funcţii vacante de specialist principal al Direcţiei evaluare, prevenire şi implementare a politicilor, cu stabilirea datei-limită de depunere a dosarelor de concurs până la 12 octombrie 2018.

Candidatul trebuie să întrunească cumulativ condițiile din anexă - vezi aici:  

Informații suplimentare se pot obține:

La sediul ANI, mun. Chișinău, str. Alecu Russo 1, et. 4, Direcția resurse umane și documentare, tel. 022 820 612;

Comisia de concurs