„Integritatea nu doare. Declară-ți averea la timp!” ANI îndeamnă subiecții să-și depună declarațiile

Lun, 02/25/2019 - 10:40

Mai puțin de 10 mii de persoane și-au depus până la moment declarațiile de avere și interese personale pentru anul 2018, ceea ce constituie circa 15 % din numărul total al subiecților declarării.

Din acest considerent, Autoritatea Națională de Integritate (ANI) recomandă subiecților declarării să-și depună în timpul apropiat declarațiile, chiar dacă până la expirarea termenului-limită a rămas mai mult de o lună. În plus, subiecții sunt îndemnați să conștientizeze importanța declarării corecte, complete și neîntârziate a averilor și intereselor personale.

Deși procesul de depunere a unei declarații este unul relativ simplu, persoana trebuie să se asigure că are semnătura electronică valabilă și că dispune de toate documentele care certifică proveniența veniturilor ce urmează a fi declarate.

Experiența anilor trecuți arată că majoritatea subiecților declarării amână momentul depunerii declarației pentru ultimele zile înainte de 31 martie, fapt care poate supraîncărca sistemul „E-Integritate” și, respectiv, poate crea probleme suplimentare declaranților.

Pentru a se asigura că depun declarația corect, persoanele pot consulta pagina oficială a Autorității, unde vor găsi Regulamentul privind completarea declarației on-lineGhidul pentru subiecții declarării privind depunerea on-line a declarațiilor, secțiunea Întrebări/Răspunsuri, dar și contactele telefonice ale angajaților ANI (022 820 619; 022 820 616; 022 820 622; 022 820 607; 022 820 613; 022 820 628; 022 820 617; 022 820 618; 022 820 625; 022 820 609), dispuși să ofere consultanță.

Precizăm că nedepunerea declarației de avere și interese personale în termenul și în modul stabilit de lege, inclusiv după notificarea inspectorului de integritate, precum și refuzul subiectului declarării de a depune declarația constituie temeiuri pentru încetarea mandatului sau a raporturilor muncă. Totodată, depunerea tardivă a declarației de avere și interese personale se sancționează cu amendă de la 30 la 60 de unități convenționale, iar nedepunerea acesteia - cu amendă de la 60 la 90 de unități convenționale.

Amintim că Autoritatea Națională de Integritate desfășoară în această perioadă campania de informare și conștientizare „Integritatea nu doare. Declară-ți averea la timp!”, scopul căreia este de a eficientiza procesul de depunere a declarației și de a preveni încălcările legislației speciale a ANI.

Serviciul Cooperare și Relații cu Publicul