Regulamente şi formulare


Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 22 din 08 noiembrie 2022 Privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate


Ordin Nr. 38 din 30.08.2022 cu privire la modificarea ordinului intern nr. 9 din 14 februarie 2022

Metodologia de efectuare a verificării și a controlului averii și a intereselor personale și privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor

Ordin Nr.15 din 04.03.2022 cu privire la modificarea ordinului intern nr. 9 din 14 februarie 2022


Conceptul de creare a Registrului de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică

Regulament cu privire la modul de ținere a Registrului de stat al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică


Conceptul de creare a Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale

Regulamentul cu privire la modul de ținere a Registrului electronic al subiecților declarării averii și a intereselor personale


Regulamentul cu privire la ordinea de eliberare a certificatelor de integritate,

Anexa nr. 1, Anexa nr. 2, Anexa nr. 3, Anexa nr. 4, Anexa nr.5.


Strategia de comunicare a Autorității Naționale de Integritate


Codul de conduită și etică a angajaților Autorității Naționale de Integritate


Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar al Autorității Naționale de Integritate


Regulamentul cu privire la concursul pentru suplinirea funcţiei de inspector de integritate.   Textul Regulamentului    


Notă: Prezentul Regulament este abrogat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 22 din 08 noiembrie 2022 Privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate

Regulamentul de desfăşurare a concursului pentru suplinirea  funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte al Autorității Naționale de Integritate
 


Regulament privind modul de completare a declaraţiei de avere şi interese personale în formă electronică     Versiunea română          


 
Formular declaraţie de avere și interese personale

Formular declarație privind declararea conflictelor de interese


Instrucţiunea privind completarea declaraţiei


Formular model al declaraţiei