Hotărâri și Recomandări

Hotărârea nr.14 din 20.09.2021 cu privire la eficientizarea organizării realizării atribuției de exercitare a controlului de integritate în cadrul ANI. Textul Hotărârii

Hotărârea nr.13 din 20.09.2021 cu privire la sesizarea ANI nr. 01/3994 din 26.07.2021 privind examinarea abaterilor de la cadrul legal admise de către Vicepreședintele ANI, dl. Lilian Chișca. Textul Hotărârii

Hotărârea nr.12 din 02 august 2021 cu privire la solicitarea dlui Ion Nicolaev, inspector de integritate superior nr. N-590/21 din 18.06.2021, privind examinarea faptelor relatate în pct. 3 din Nota de serviciu nr. 07/545 din 10.06.2021 Textul Hotărârii

Hotărârea nr. 11 din 19 iulie 2021 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr.1 din 24.01.2019 Textul Hotărârii

Notă informativă la Proiectul de Hotărâre nr. 11 din 19 iulie 2021 pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 1/2019 Textul Notei informative

Hotărâre de recomandare nr. 10 din 28.06.2021 cu privire la proiectul Planului de acțiuni care vine din partea Consiliului de Integritate și a Strategiei de dezvoltare instituțională a Autorității Naționale de Integritate Textul Hotărârii

Planul de acțiuni ANI, CI, Colegiul Disciplinar pentru anul 2021-22 în vederea implementării Strategiei integrate instituționale ANI 2021-23 Textul proiectului Planului

Hotărârea nr. 9 din 24.05.2021 cu privire la organizarea dezbaterii publice privind realizarea atribuției de exercitare a controlului averilor și al intereselor personale, constată încălcarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate în cadrul Autorității Naționale de Integritate Textul Hotărârii

Hotărârea nr. 8 din 24.05.2021 cu privire la rezultatele efectuării controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale de către președintele și vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate, precum și de către inspectorii de integritate Textul Hotărârii

Hotărârea nr. 7 din 19.04.2021 cu privire la rezultatele efectuării controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese personale și efectuării controlului averilor și al intereselor personale, constatarea încălcării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților, restricțiilor și limitărilor de către președintele și vicepreședintele Autorității, precum și de către inspectorii de integritate Textul Hotărârii

Hotărârea nr. 6 din 08.04.2021 cu privire la Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2020 Textul Hotărârii

Hotărârea nr. 5 din 29.03.2021 cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Integritate pentru anul 2020 Textul Hotărârii

Raportului de activitate al Consiliului de Integritate pentru anul 2020 Textul Raportului

Hotărârea nr. 4 din 15 martie 2021 cu privire la Raportul de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2020 Textul Hotărârii

Recomandarea nr. 3 din 15 februarie 2021 privind unele aspecte ale activității Inspectoratului de Integritate în coraport cu aleșii locali Textul Recomandării

Recomandarea nr.1 din 18 ianuarie 2021 cu privire la prezentarea informației privind Raportul anual de activitate și Planurile anuale de activitate ale Autorității Naționale de Integritate (executarea hotărârii Consiliului de Integritate din 9 iunie 2020) Textul Recomandării

Hotărârea nr. 2 din 18.01.2021 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Integritate nr. 12 din 9 septembrie 2019 Textul Hotărârii

Hotărârea nr. 10 din 06.07.2020 cu privire la formularul pentru corespondență și acte de dispoziție ale Consiliului de Integritate Textul Hotărârii

Hotărârea nr. 8 din 09 iunie 2020 cu privire la aprobarea Planului de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2020 Textul Hotărârii

Hotărârea nr. 4 din 25 mai 2020 cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Integritate pentru anul 2019 Textul Hotărârii și Textul Raportului

Hotărârea nr. 3 din 25 mai 2020 cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2019 Textul Hotărârii

Hotărârea nr. 7 din 25 mai 2020 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Integritate nr. 12 din 9 septembrie 2019 Textul Hotărârii

Hotărârea nr. 6 din 25 mai 2020 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Integritate nr. 11 din 9 septembrie 2019 Textul Hotărârii

Hotărârea nr. 5 din 25 mai 2020 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Integritate nr. 10 din 9 septembrie 2019 Textul Hotărârii

Hotărârea nr. 2 din 14 ianuarie 2020 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Integritate nr. 12 din 9 septembrie 2019 Textul Hotărârii

Hotărârea nr. 1 din 14 ianuarie 2020 cu privire la obligarea emiterii actului administrativ privind angajarea dlui Sergiu Hîncu în funcția de inspector de integritate Textul Hotărârii

Hotărârea cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de Integritate în procedura de efectuare a controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese  personale de către președintele și vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate, precum și de către inspectorii de integritate nr.12 din 9 septembrie 2019 Textul Hotărârii 

Hotărârea cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de Integritate în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate nr.11 din 9 septembrie 2019 Textul Hotărârii 

Hotărârea cu privire la reprezentarea Consiliului de Integritate în Comisia de concurs pentru selectarea inspectorilor de integritate nr.10 din 9 septembrie 2019 Textul Hotărârii 

Recomandarea către Colegiul Disciplinar al Autorității Naționale de Integritate din 9 septembrie 2019 Textul Recomandării

Hotărârea cu privire la aprobarea Regulamentului de funcționare și organizare a Consiliului de Integritate nr.1 din 24 ianuarie 2019, înregistrată la Ministerul Justiției Textul Hotărârii

Hotărârea cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului de Integritate nr.1/2017 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte ai ANI nr. 6 din 13 august 2018 Textul Hotărârii

Hotărârea cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 2/2018, nr. 5 din 13 august 2018 Textul Hotărârii

Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 9 din 15 aprilie 2019 cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de Integritate în procedura de efectuare a controlului privind depunerea în termen a declarațiilor de avere și interese  personale de către președintele și vicepreședintele Autorității Naționale de Integritate, precum și de către inspectorii de integritate  Textul Hotărârii

Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 8 din 15 aprilie 2019 cu privire la desemnarea membrilor Consiliului de Integritate în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate  Textul Hotărârii

Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 7 din 15 aprilie 2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar al Autorității Naționale de Integritate Textul Hotărârii Regulamentul

Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 6 din 11 martie 2019 cu privire la aprobarea  Regulamentului privind selectarea reprezentanților societății civile și al mediului academic în Colegiul disciplinar al Autorității Naționale de Integritate Textul Hotărârii Regulamentul  

Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 5 din 11 martie 2019 cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Integritate pentru anii 2017-2018 Textul Hotărârii  Raportul 

Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 4 din 11 martie 2019 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2019 Textul Hotărârii

Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 3 din 4 martie 2019 cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2018 Textul Hotărârii

Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 4 din 13 august 2018 cu privire la aprobarea Codului de conduită şi etică a angajaţilor Autorităţii Naţionale de Integritate. Textul Hotărârii  Codul


Recomandare provizorie privind declararea averii și intereselor personale de către subiecții declarării ce nu dețin număr de identificare de stat (IDNP) A I C I


Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 2 din 21 februarie 2018 privind aprobarea Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea funcţiei de inspector de integritate. Textul Hotărârii       Regulamentul versiunea română 


HotărâreaConsiliului de Integritate cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Autorităţii Naţionale de Integritate pentru anul 2017 nr.l din 21 februarie 2018 Textul Hotărârii


Hotărârea Consiliului de Integritate cu privire la admiterea candidaţilor la concursul pentru suplinirea funcţiei de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Integritate nr. 8 din 23 octombrie 2017.  Textul Hotărârii


Hotărârea  Consiliului de Integritatecu privire la solicitările de repetare a procedurii de testare la detectorul comportamentului simulat în cadrul concursului pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Integritate nr. 7 din 23 octombrie 2017. Textul Hotărârii


Hotărârea Consiliului de Integritate cu privire la rezultatele testului comportamentului simulat (poligraf), nr.6 din 09 octombrie 2017. Textul Hotărârii.


Hotărârea  Consiliului de Integritate cu privire la admiterea candidaţilor la concursul pentru suplinirea funcţiei de preşedinte al Autorităţii Naţionale de Integritate şi prelungirea perioadei de depunere a dosarelor candidaţilor la concursul pentru suplinirea funcţiei de vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale de Integritate nr. 5 din 12 septembrie 2017.  Pag.1    Pag. 2


Hotărârea Consiliului de Integritate cu privire la prelungirea termenului de depunere a dosarelor de concurs pentru pentru suplinirea funcțiilor de președinte și vicepreședinte al ANI nr. 4 din 31 iulie 2017. Textul Hotărârii 


Hotărârea Consiliului de Integritate cu privire la aprobarea formularelor pentru corespondența specială și actele organizaționale și de dispoziție ale Consiliului de Integritate nr. 3 din 10 aprilie 2017. Textul Hotărârii


Hotărârea Consiliului de Integritate cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Comisiei Naționale de Integrtitate și Autorității Naționale de Integrtitate pentru anul 2016, nr. 2 din 23 martie 2017. Textul Hotărârii


Hotărârea Consiliul de Integritate cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcţiilor de preşedinte şi vicvepreşedinte ai Autorităţii Naţionale de Integritate  nr.1 din 20 februarie 2017 RO / RU


Declarația Consiliului de Integritate privind elaborarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcţiilor de preşedinte şi  vicepreşedinte ai Autorităţii Naţionale de Integritate din 06 martie 2017 Declarație CI