Cadrul legislativ


Reglementări naționale


Lege Supremă - Constituția Republicii Moldova din 29.07.1994


Lege nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate

Lege nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

Lege nr. 66 din 24.05.2018 pentru modificarea și completarea unor acte legislative


Lege nr. 82 din 25.05.2017 integrității

Cod nr. 122 din 14.03.2003 - Codul de procedură penală al Republicii Moldova

Cod nr. 985 din 18.04.2002 - Codul penal al Republicii Moldova

Lege nr. 25 din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcționarului public

Lege nr. 158 din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public

Lege nr. 133  din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal


Reglementări internaționale


Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției adoptată la New York la 31 octombrie 2003; semnată la Merida, Mexic, la 9 decembrie 2003 descarcă

Ghidul OECD pentru rezolvarea conflictului de interese în administrația publică descarcă

Consiliul Europei Convenția penală cu privire la corupție  Strasbourg, 27.01.1999; Seria Tratatelor Europene STEN 173 descarcă

Consiliul Europei Comitetul Miniștrilor Rezoluția (97) 24 avînd ca obiectiv cele douăzeci de principii directorii pentru lupta împotriva corupției adoptată de către Comitetul Miniștrilor la 6 noiembrie 1997, cu ocazia celei de-a 101 sesiuni  descarcă

Consiliul Europei Comitetul de Miniștri Rezoluția (99) 5, fondarea „Grupului de State Contra Corupției-GRECO” adoptată la 1 mai 1999 descarcă

Consiliul Europei Comitetul Miniștrilor Recomandarea REC (2000) 10 privind codurile de conduită pentru agenții publici descarcă

Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului din 26 octombrie 2005  descarcă