Transparență decizională


Coordonatorul procesului de consultare publică este Serviciul cooperare și relații cu publicul, conform pct.36 al Regulamentului cu privire la asigurarea transparenței în procesul decizional în cadrul Autorității Naționale de Integritate

Telefoane de contact: 022 820 609, 022 820 621.


Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate

Proiectul Strategiei de dezvoltare a Autorității Naționale de Integritate

Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparența în procesul decizional

Hotărîrea nr. 96 din 16.02.2010 cu privire la acţiunile de implementare a Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decisional, inclusiv Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor – vezi textul aici: HG si Regulamentul

BUGETUL  Autorității Naționale de Integritate       Bugetul ANI pentru 2018

ACHIZIȚII ale Autorității Naționale de Integritate   Planul ANI de achizitii pentru 2018