Consultări publice

Consiliul de Integritate propune, spre consultare publică, Proiectul Regulamentului cu privire la suplinirea funcției de inspector de integritate, în redacție nouă, cu termenul – limită de până la data de 13.11.2023.

Totodată, Consiliul invită societatea civilă, părțile interesate, experții independenți și mediul academic să se expună pe marginea Proiectului Regulamentului.

Propunerile se prezintă la adresa: ci@ani.md, info@ani.md.

Proiectul Hotărârii Consiliului de Integritate privind aprobarea Regulamentului cu privire la concursul suplinirea funcției de inspector de integritate

Proiectul Regulamentului cu privire la concursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate

Nota informativă la Proiectul Hotărârii Consiliului de Integritate privind aprobarea Regulamentului cu privire la concursul suplinirea funcției de inspector de integritate


 

Autoritatea Națională de Integritate propune spre consultare publică proiectul raportului Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2022

Textul documentului


Autoritatea Națională de Integritate anunță consultări publice pe marginea proiectului Planului de activitate al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2023

Termenul limită - până la data de 13 ianuarie 2023.

Propunerile se prezintă la adresa: info@ani.md

Textul documentului


Consiliul de Integritate anunță prelungirea termenului de prezentare a avizelor la proiectul Hotărârii cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate (în redacție nouă), până la data de 31.10.2022, ora 16.00, urmare a discuțiilor purtate cu autoritățile publice în adresa cărora a fost trimis Proiectul de hotărâre spre avizare.

Amintim, că una din prioritățile de bază, anunțate de Consiliul de Integritate este alegerea președintelui Autorității Naționale de Integritate, proces ce se va demara imediat ce va fi aprobat Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate (în redacție nouă), elaborat de Grupul de lucru al Consiliului de Integritate.

Consiliul de Integritate publică repetat spre consultare publică proiectul Regulamentului  privind modul de organizare și desfășurare al concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate (în redacție nouă)

Termenul limită - 24 octombrie 2022 (inclusiv)

Propunerile se prezintă la adresa: ci@ani.md, info@ani.md

Proiectul hotărârii Consiliului de Integritate cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate (în redacție nouă) Textul documentului

Notă informativă la Proiectul de hotărâre a Consiliului de Integritate cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate (în redacție nouă) Textul documentului

Proiectul Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a concursului pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate (în redacție nouă) Textul documentului


Consiliul de Integritate propune spre consultare publică proiectul Regulamentului  privind modul de organizare și desfășurare al concursului pentru suplinirea funcției de Președinte al Autorității Naționale de Integritate

Termenul limită - 09 august 2022 (inclusiv)

Propunerile se prezintă la adresa: veronica.carabut@ani.md; maria.dastic@ani.md

Textul documentului


Proiectul Planului de activitate al ANI pentru anul 2022

Textul documentului


Consiliul de Integritate propune spre consultare publică proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Colegiului disciplinar al Autorității Naționale de Integritate

Termenul limită - 23 mai 2022 (inclusiv)

Propunerile se prezintă la adresa: veronica.carabut@ani.md

Textul documentului


Consiliul de Integritate propune spre consultare publică proiectul Raportului privind activitatea Consiliului de Integritate pentru anul 2021

Termenul limită - 05 aprilie 2022 (inclusiv)

Propunerile se prezintă la adresa: veronica.carabut@ani.md

Textul documentului


Consiliul de Integritate propune spre consultare publică proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de Integritate

Termenul limită - 05 aprilie 2022 (inclusiv)

Propunerile se prezintă la adresa: veronica.carabut@ani.md

Textul documentului


Autoritatea Națională de Integritate propune spre consultare publică raportul anual al Autorității Naționale de Integritate pentru 2021 (cu completarile venite din partea experților și a membrilor CI)

Textul documentului


 Autoritatea Națională de Integritate propune spre consultare publică Raportul anual de activitate pentru anul 2021


Autoritatea Națională de Integritate propune spre consultare publică proiectul Regulamentului privind modul de completare a declarației de avere și interese personale în formă electronică 

Termenul limită - 15 decembrie 2021 (inclusiv) 

Textul documentului în romană

Textul documentului în rusă


Consiliul de Integritate anunță consultări publice asupra proiectului Regulamentului cu privire la Consursul pentru suplinirea funcției de inspector de integritate. 

Termenul - limită - 25 octombrie 2021

Textul documentului


Avizul ANI la pachetul de legi de modificare propus de PAS ( inițiativă legislativă nr.169 din 04 august 2021)

Scrisoarea de însoțire a ANI a setului de propuneri și comentarii la pachetul de legi de modificare propus de PAS

ANI propune spre consultare publică SETUL DE PROPUNERI ȘI COMENTARII a pachetului de legi de modificare propus de PAS


Consiliului de Integritate anunță consultări publice cu termenul-limită de până la 09.04.2021 pentru un Proiect de Regulament:

Proiectul Regulamentului privind evaluarea calității controalelor efectuate și a actelor întocmite de către inspectorii de integritate

Notă informativă la Proiectul Regulamentului privind evaluarea calității controalelor efectuate și a actelor întocmite de către inspectorii de integritate

Proiectul Hotărârii Consiliului de Integritate privind aprobarea Regulamentului privind evaluarea calității controalelor efectuate și a actelor întocmite de către inspectorii de integritate


Proiectul Raportului de activitate al ANI pentru anul 2020


Consiliul de Integritate anunță consultări publice cu termenul-limită de până la 12.03.2021 referitor la: 

Raportul privind activitatea Consiliului de Integritate pentru anul 2020


Consiliului de Integritate anunță consultări publice cu termenul-limită de până la 02.02.2021 pentru un Proiect de Hotărâre și o Notă la Proiectul Hotărârii:

Proiectul Hotărârii pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 1 din 24.01.2019

Notă informativă la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Integritate aprobat prin Hotărârea Consiliului de Integritate nr. 1/2019 


Strategia dezvoltării instituționale ANI - septembrie 2020


Planul de acțiuni al Autorității Naționale de Integritate pentru anul 2020


Raportul de activitate al ANI pentru anul 2019


Raportul de activitate al CI pentru 2017-2018


Raportul de activitate al ANI pentru anul 2018


Regulament Consiliului de Integritate 06.2018.doc


Strategia instituțională a ANI - iunie 2018.docx


Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului disciplinar al Autorităţii Naţionale de Integritate