Cadrul legislativ

Cadrul normativ național


Lege Supremă - Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994


Legea nr. 132 din 17.06.2016 cu privire la Autoritatea Națională de Integritate

Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale

Legea nr. 66 din 24.05.2018 privind modificarea unor acte legislative


Lege nr.82 integrității din 25.05.2017

Lege nr.122-XV - Codul de procedură penală al Republicii Moldova din 14.03.2003

Lege nr.985-XV - Codul penal al Republicii Moldova din 14.03.2003

Lege nr.25-XVI privind Codul de conduita a funcţionarului public din 22.02.2008

Lege nr.158-XVI cu privire la funcţia publica si statutul funcţionarului public din 04.07.2008

Lege nr.133 privind protecţia datelor cu caracter personal din 08.07.2011


Reglementări internaționale

Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției adoptată la New York la 31 octombrie 2003; semnată la Merida, Mexic, la 9 decembrie 2003 descarcă

Ghidul OECD pentru rezolvarea conflictului de interese în administrația publică descarcă

Consiliul Europei Convenția penală cu privire la corupție  Strasbourg, 27.01.1999; Seria Tratatelor Europene STEN 173 descarcă

Consiliul Europei Comitetul Miniștrilor Rezoluția (97) 24 avînd ca obiectiv cele douăzeci de principii directorii pentru lupta împotriva corupției adoptată de către Comitetul Miniștrilor la 6 noiembrie 1997, cu ocazia celei de-a 101 sesiuni  descarcă

Consiliul Europei Comitetul de Miniștri Rezoluția (99) 5, fondarea „Grupului de State Contra Corupției-GRECO” adoptată la 1 mai 1999 descarcă

Consiliul Europei Comitetul Miniștrilor Recomandarea REC (2000) 10 privind codurile de conduită pentru agenții publici descarcă

Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului din 26 octombrie 2005  descarcă