Depune Declarația

 

DEPUNE DECLARȚIA PE SUPORT DE HÂRTIE

Potrivit prevederilor art.24 alin.(2) din Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiecții declarării CARE NU DEȚIN semnătura electronică, vor depune până la 31 martie 2017 declarația de avere și interese personale PE SUPORT DE HÂRTIE, prin descărcarea acesteia la link-ul FORMULAR DECLARATIE și completarea la calculator urmând îndrumările metodologice de mai jos:

FORMULAR DECLARAȚIE RO / RUS

INSTRUCȚIUNEA PRIVIND COMPLETAREA DEACLARAȚIEI RO / RUS

FORMULAR MODEL AL DECLARAȚIEI RO / RUS

 


DEPUNE DECLARȚIA ON-LINE

Potrivit prevederilor art.7 și art.24 alin.(2) din Legea nr.133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, subiecții declarării CARE DEȚIN semnătura electronică, pot depune declarația de avere și interese personale ÎN FORMĂ ELECTRONICĂ, prin accesarea link-ului FORMULAR DECLARAȚIE ON-LINE și utilizarea îndrumărilor metodologice de mai jos:

FORMULAR DECLARAȚIE ON-LINE

REGULAMENT PRIVIND COMPLETAREA DECLARAȚIEI ON-LINE

GHID TEXT PRIVIND COMPLETAREA DECLARAȚIEI ON-LINE

GHID VIDEO PRIVIND COMPLETAREA DECLARAȚIEI ON-LINE