Informaţii de contact


Date de contact:

Anticamera - 022 820 601,

fax: - 022 820 602, 

E-mail: info@ani.md


Conducerea  Autorităţii


Președinte – Rodica ANTOCI
Telefon: 022 820 601,
 

Vicepreședinte – Lilian CHIȘCA
Telefon: 022 820 601,
 

Subdiviziunile  Autorităţii


Inspectoratul de integritate – Ion Nicolaev
Telefon: 022 820 617,
E-mail: ion.nicolaev@ani.md

Direcția evaluare, prevenire și implementare a politicilor – Viorel Sochircă
Telefon: 022 820 619,
E-mail: viorel.sochirca@ani.md

Direcția juridică – Sergiu Popov
Telefon: 022 820 614,
E-mail: sergiu.popov@ani.md

Direcția resurse umane și documentare – Stepanida Draguțan
Telefon: 022 820 612,
E-mail: stepanida.dragutan@ani.md

Direcția financiară și administrare - Ludmila Guzun
Telefon: 022 820 629,
E-mail: ludmila.guzun@ani.md

Serviciul cooperare și relații cu publicul – Victor Moloșag
Telefon: 022 820 609,
E-mail: victor.molosag@ani.md

Serviciul securitate, audit și control al integrității - 
Telefon: 
E-mail:

Serviciul tehnologii informaționale – Viorel Bulmaga
Telefon: 022 820 603
E-mail: viorel.bulmaga@ani.md