Activitatea judiciară


11.02.2019 

Pe rolul instanţelor de judecată sunt 20 cauze civile, de contencios administrativ, la diferite etape de examinare.

Din cele 20 dosare de judecată:

Instanţe de fond

  • 15 dosare au ca obiect al litigiului - anularea actelor de constatare emise de către inspectorii de integritate (dintre care 1 dosar - câștigat de către ANI, care este cu drept de atac în apel de către reclamant).
  • 3 dosare au ca obiect - anularea ordinului de încetare a mandatului, încasarea prejudiciului material și moral; contestarea răspunsului oficial al ANI.

Curtea de Apel Chișinău

  • 1 dosar - privind încasarea sumelor salariale (câștigat de către ANI, care este cu drept de atac în recurs de către reclamant).

Curtea Supremă de Justiție

  • 1 dosar - anularea actului de constatare emis de către Comisia Națională de Integritate.

Direcția juridică