Achiziții

Planul de achiziții pentru anul 2019

Planul de achizitii pentru anul 2018


ANUNȚURI


17 aprilie 2019. Autoritatea Națională de Integritate lansează licitația deschisă în vederea achiziţionării lucrărilor de „Reparație și Resistematizare a încăperilor amplasate la etajul 1-2, inclusiv fațada (D+P+1E), a blocului din str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 26, mun. Chișinău”.
Perioada de depunere a ofertelor: 27 apr 2019, 17:00 - 7 mai 2019, 10:00
Toate datele achiziţiei pot fi consultate pe portalul MTender ID  ocds-b3wdp1-MD-1555506899592 sau pe site-ul ANI, la compartimentul Achiziţii.
Persoana de contact din partea ANI este dl Ilie Şaptefraţ, tel: 022 820 623 sau e-mail: info@ani.md.

Actele necesare le puteți descărca aici.


30 iulie 2018. Autoritatea Națională de Integritate informează despre lansarea repetată a procedurii de achiziții a serviciilor de mentenanță tehnică și operațiuni a sistemului informațional ,,E-Integritate”. Deschiderea ofertelor va avea loc pe 09 august 2018, ora 10:00, la sediul Autorității Naționale de Integritate.

Entitățile interesate se pot informa despre condițiile de participare din caietul de sarcini (nr. 1754-OP/18, Cod CPV 50324100-3, 09.08.2018), accesînd documentele din anexă: Caietul de sarcini și Anunțul de participare, plasate pe pagina oficială web a Autorității Naționale de Integritate www.ani.md, sau numărul de telefon 022 820 624.