Mesajul Președintelui

         De la bun început ținem să vă mulțumim pentru interesul manifestat față de activitatea Autorității Naţionale de Integritate și să vă asigurăm de deschiderea și disponibilitatea Autorității de a colabora cu toți actorii implicați în asigurarea integrității funcțiilor publice și prevenirii actelor și faptelor de corupție.

         Pe pagina oficială a Autorității veți putea consulta și urmări pas cu pas activitatea Autorității Naţionale de Integritate, ultimele noutăți din domeniul declarării averilor și a respectării regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităților și al restricțiilor.

         La fel, subiecții declarării, cât și conducătorii entităților publice, pot consulta ghidurile textuale și video cu privire la modalitatea de organizare a implementării procedurii de depunere a declarațiilor și de depunere în termeni legali.

      Autoritatea Naţională de Integritate și-a propus să instituie o cultură cu privire la completarea corectă și de depunere în termeni legali a declarațiilor de avere și interese personale în format electronic. ANI a pus la dispoziție cetățenilor Republicii Moldova Sistemul informațional ”E-Integritate”, sistem ce permite depunerea de către subiecții declarării a declarațiilor de avere și interese personale în format electronic. Astfel, persoanele care au conexiune la internet, pot consulta orice declarație de avere și interese personale a subiecților declarării din țara noastră.

         Autoritatea Naţională de Integritate are o misiune dificilă și ambițioasă, de aceea mizează pe suportul actorilor instituționali interni, a societății civile, pe partea partenerilor săi de dezvoltare și a luptei ce ține de prevenire și combatere a corupției.

         Autoritatea Naţională de Integritate rămâne deschisă pentru cetățenii Republicii Moldova, întru acordarea sprijinului necesar pe problemele din domeniu.

Cu respect,

Rodica ANTOCI