Registre

Registrul de stat  al persoanelor care au interdicție de a ocupa o funcţie publică sau o funcţie de demnitate publică