Funcționarul vamal, în incompatibilitate, a fost destituit din funcția publică